Tytuł Dydaktyka Informatyki
ISSN 2083-3156
Wydawca Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Dydaktyka Informatyki
2018, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp = Introduction Aleksander Piecuch s. 7-8
Problemy informatyzacji współczesnego społeczeństwa = Problems with the Computerization of the Modern Society Sławomir Iskierka Zbigniew Weżgowiec s. 11-17
Media cyfrowe a kultura = Digital Media and Culture Aleksander Piecuch s. 18-23
Technologie informacyjne w świetle praktyk czytelniczych = Information Technologies in the Light of Reading Practices Marek Kęsy s. 24-31
Personalizacja profili internetowych wyzwaniem dla współczesnej edukacji = Personalisation of Internet Profiles as a Challenge for Contemporary Education Sławomir Iskierka Zbigniew Weżgowiec s. 32-39
Humanista-inżynier, czyli o społecznym wymiarze informatyki = Humanist-Engineer, about the Social Dimension for Computer Science Marzena Żurek s. 40-46
Przetwarzanie danych biometrycznych w usługach elektronicznych = Processing of Biometric Data in Electronic Services Iwona Iskierka s. 47-54
Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej («Industrie 4.0») = The Most Important Ideas of the Fourth Industrial Revolution Waldemar Furmanek s. 55-63
Wokół debaty "ed-tech" : krytyka edukacyjnego wykorzystania nowych technologii = Around the "Ed-Tech" Debate : A Criticism on the Educational Use of New Technologies Krzysztof Łuszczek s. 67-75
Postawy nauczycieli wobec edukacji informatycznej i medialnej e szkole = Teacher's Attitudes towards Informatic and Media Education at School Marta Bałażak s. 76-84
Technologie informacyjne w nauczaniu geometrii w szkole podstawowej = Information Technologies in Learning Geometry in Primary School Ewa Falkiewicz Monika Maj s. 85-90
E-learning studentów na przykładzie uczelni wyższych w Szczecinie = E-Learning of Students on the Example of Universities in Szczecin Agnieszka Szewczyk s. 91-104
E-learning - zalety i wady z punktu widzenia studenta = E-Learning - Advantages and Disadvantages from the Student's Point of View Artur Hermanowicz Agnieszka Molga Patrycja Sito s. 105-112
Polska szkoła w dobie zagrożenia cyberprzestępczością = Polish School in the Age of Cybercrime Threat Katarzyna Gawrol s. 113-118
Nauka programowania/kodowania w edukacji najmłodszych = Teaching Programming Beata Kuźmińska-Sołśnia s. 121-128
Nowe sposoby nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej = The New Ways of Teaching Software in Early School Education Wojciech Czerski s. 129-134
Nie tylko «najmłodsi programują!» = «Programming: not Only for Kids» Katarzyna Myśliwiec s. 135-140
Raspberry Pi jako środowisko edukacyjne = Raspberry Pi as an Educational Environment Stanisław Szabłowski s. 141-146
Praktyczne aspekty nauki programowania w szkole średniej = TheNuts and Bolts of Programming Science in Secondary School Piotr Kisiel s. 147-152
Wyszukiwanie obiektów o podobnych cechach w bazie danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji = Search for Objects with Similar Features in the Database Using Artificial Intelligence Jacek Wołoszyn s. 153-158
Operatory i ich przeciążanie w aspekcie programowania przetwarzania danych wielowymiarowych = Operators and their Overloading in Terms of Programming Processing of Multi-Dimensional Data Artur Hermanowicz Agnieszka Molga s. 159-164