Znaleziono 6 artykułów

Stanisław Szabłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wirtualne laboratorium w dydaktyce mechatroniki Stanisław Szabłowski s. 107-126
Zastosowanie aplikacji pomiarowych w nauczaniu metrologii Stanisław Szabłowski s. 108-113
Efektywność dydaktyczna uczenia się – nauczania elektrotechniki w wirtualnym laboratorium Stanisław Szabłowski s. 121-132
Badania symulacyjne w nauczaniu energoelektroniki Stanisław Szabłowski s. 132-137
Raspberry Pi jako środowisko edukacyjne = Raspberry Pi as an Educational Environment Stanisław Szabłowski s. 141-146
Modelowanie fizyczne układów mechatronicznych w środowisku SIMULINK-SIMSCAPE Stanisław Szabłowski s. 218-223