Znaleziono 9 artykułów

Iwona Iskierka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja dorosłych w programie ERASMUS+ Iwona Iskierka s. 38-46
Przetwarzanie danych biometrycznych w usługach elektronicznych = Processing of Biometric Data in Electronic Services Iwona Iskierka s. 47-54
Mind mapping jako nowoczesna technika permanentnego uczenia się i zarządzania Iwona Iskierka Sławomir Karoń s. 74-82
Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń za strony cyberprzestrzeni Iwona Iskierka s. 82-90
Lifelong learning (LLL) a kształcenie ustawiczne w Polsce Iwona Iskierka s. 121-128
Zastosowanie technik symulacji w dydaktyce metod numerycznych Iwona Iskierka Sławomir Iskierka s. 127-135
Symulacja naturalnego ruchu w programie Adobe Flash Iwona Iskierka Sławomir Iskierka s. 136-142
Środki komunikacji wizualnej i infografiki w edukacji, biznesie i innych obszarach życia społecznego Iwona Iskierka s. 138-147
Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez modelowanie i animacje 3D Iwona Iskierka s. 197-202