Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bildung der Sinne Ekkehard Nuissl Ewa Przybylska s. 9-25
Through wisdom to humaneness and democracy : Jan Amos Komenský and Tomáš Garrigue Masaryk Helena Pavličíková Miroslav Somr s. 27-35
Piśmiennictwo protestanckie XVI wieku a zagadnienie wychowania Janusz T. Maciuszko s. 37-50
Wartości pedagogiczne w nauczaniu Dōgena Paweł Zieliński s. 51-76
Miłość jako centralna kategoria w refleksji wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego Rafał Marcin Leszyński Agnieszka Teresa Tys s. 77-94
Błędne podstawy edukacji matematycznej i sposoby ich naprawiania : «żandarma» trzeba odwołać, chociaż jest w nas samych Marek Piotrowski s. 95-122
Nieodzowny powrót narracji Małgorzata Kowalczyk-Marcjan s. 123-132
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej Izabela Kochan s. 133-155
Indywidualizacja w działalności wychowawczej i dydaktycznej Magda Lejzerowicz s. 157-176
Wybrane problemy środowiska pracy : oczekiwania pracodawców wobec kompetencji zawodowych pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy Beata Taradejna s. 177-198
"Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna : mit czy rzeczywistość? : (studium interdyscyplinarne)", Janusz Mariański, Toruń 2016 : [recenzja] Paweł Prüfer Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną : studium tanatopedagogiczne", Grzegorz Godawa, Toruń 2016 : [recenzja] Magdalena Otto-Dudek Grzegorz Godawa (aut. dzieła rec.) s. 203-206
Bibliografia tematyczna : Doktoraty i habilitacje z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich, w latach 1969-2016 : Część II. Prace Katarzyna Marszałek s. 207-244