Znaleziono 8 artykułów

Paweł Prüfer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludzkie i społeczne znaczenie wsi i rolnictwa według Piusa XII Paweł Prüfer s. 85-100
Socjologia refleksyjna a badanie procesów socjalizacyjno-wychowawczych Paweł Prüfer s. 87-114
"Sekularyzacja - desekularyzacja... - nowa duchowość. Studium socjologiczne", Janusz Mariański, Kraków 2013 : [recenzja] Paweł Prüfer Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 192-200
"Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna : mit czy rzeczywistość? : (studium interdyscyplinarne)", Janusz Mariański, Toruń 2016 : [recenzja] Paweł Prüfer Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Moralność w kontekście społecznym", Janusz Mariański, Kraków 2014 : [recenzja] Paweł Prüfer Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 249-254
Ogólnopolska Konferencja o Szczęściu, Uniwersytet Zielonogórski 6-7 maja 2013 Mirosław Kowalski Paweł Prüfer s. 266-270
"Sens życia, wartości, religia : studium socjologiczne", Janusz Mariański, Lublin 2013 : [recenzja] Janusz Mariański Paweł Prüfer s. 267-272
Ogólnopolska konferencja "Włosko-polskie punkty zaczepienia. Ludzkie, społeczne, kulturowe i etyczne wymiary współpracy oraz ich wpływ na społeczność akademicką" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dn. 14 maja 2014 Paweł Prüfer s. 287-291