Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pożegnanie Profesora Kazimierza Denka (1932-2016) Bogusław Śliwerski s. 9-10
Pedagogiczna pasja jako filozofia życia Marek Rembierz s. 11-49
Religiöse Bildung - eine Brücke für den interreligiösen Dialog : Reflexionen anlässlich des 50. Todestages Martin Bubers Wilhelm Schwendemann s. 51-70
Edukcja religijna - pomost do dialogu między religiami : refleksje z okazji 50 rocznicy śmierci Martina Bubera Wilhelm Schwendemann s. 71-89
Pedagogika ogólna jako nauka w rękopisach oflagu Andrzeja Niesiołowskiego Janina Kostkiewicz s. 91-111
Knowledge society as an inspiration for the theory and practice of adult education Vladimír Frk s. 113-128
Doświadczenia pierwszych lat emigracji a działalność pedagogiczna i społeczno-organizatorska Wasilija Zieńkowskiego Elżbieta Aleksiejuk s. 129-143
The Community School As a Contemporary Concept in Education and Its Evolution in the Czech Republic Jitka Lorenzová s. 145-167
Moralność i bullying : edukacja charakteru podstawowym elementem w rozwiązaniu problemu dręczenia rówieśniczego w szkole? Aleksandra Tłuściak-Deliowska s. 169-193
"Elitarne szkolnictwo średnie : między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną", Agnieszka Gromkowska-Melosik, Poznań 2015 : [recenzja] Katarzyna Kochan Agnieszka Gromkowska-Melosik (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego", D. Jagielska, J. Kostkiewicz, Kraków 2015 : [recenzja] Ryszard Małachowski D. Jagielska (aut. dzieła rec.) J. Kostkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Wychowanie państwowe w drugiej Rzeczypospolitej", Ludwik Malinowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Jolanta Skubisz Ludwik Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 207-212
XXII Convegno della Facoltà di Filosofia, Pontificia Università della Santa Croce, "La filosofia come paideia. Sul ruolo eductativo degli studi filosofici", rzym, 23-24.02.2015 Katarzyna Szymala s. 213-215
Bibliografia tematyczna : dyskursy edukacyjno-pedagogiczne Bogusław Śliwerski s. 217-222