Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Teresa Tys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miłość jako centralna kategoria w refleksji wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego Rafał Marcin Leszyński Agnieszka Teresa Tys s. 77-94
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej: Paweł Hulka-Laskowski - pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog (Łódź, 29-30.05.2015) Rafał Marcin Leszczyński Agnieszka Teresa Tys s. 219-223