Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Theory of Philosophy of Education? Jaroslav Balvín Jarmila Novotná s. 9-28
Egzystencjalny fenomen epizodów codzienności jako źródło antycypacji przyszłości Jarosław Gara s. 29-48
Interakcje w klasie szkolnej z perspektywy społecznych reprezentacji i oczekiwań interpersonalnych Marta Krasuska-Betiuk s. 49-77
Twórczość jako droga do pokoju Agnieszka Piejka s. 79-94
Moral reasoning of children with a severe socialisation deviation and their relation to important social norms Arnošt Smolík Zdeněk Svoboda s. 95-115
Dilemmas of Teacher Authority Stanislav Bendl Jaroslav Šaroch s. 117-133
Evaluation of adult education staff - evaluator's profile Wojciech Duranowski Stefania Szczurkowska s. 135-148
Sposoby postrzegania problemów polskiej rodziny (aspekty wychowawcze i edukacyjne) przez polityków polskich partii parlamentarnych w latach 2007-2011 Dominika Jagielska s. 149-163
Struktura błędu wychowawczego : weryfikacja struktury zaproponowanej w modelu kołowym przez Antoninę Gurycką Agnieszka Szymańska Karolina Torebko s. 165-192
Przedsiębiorczość jako przedmiot szkolny : między kształceniem realnym a ogólnym Renata Ernst-Milerska s. 193-207
"Janusz Korczak - przyjaciel dzieci : w nurcie rozważań pedagogicznych", red. Maria Czepil, Renata Bednarz-Grzybek, Monika Hajkowska, Lubin 2015 : [recenzja] Aneta Babiuk-Massalska Renata Bednarz-Grzybek (aut. dzieła rec.) Maria Czepil (aut. dzieła rec.) Monika Hajkowska (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy : rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży", Anna Babicka-Wirkus, Kraków 2015 : [recenzja] Agata Aszklar Anna Babicka-Wirkus (aut. dzieła rec.) s. 215-218
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej: Paweł Hulka-Laskowski - pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog (Łódź, 29-30.05.2015) Rafał Marcin Leszczyński Agnieszka Teresa Tys s. 219-223
Bibliografia tematyczna : Autonomia szkół - szkoły autorskie Bogusław Śliwerski s. 225-229