Znaleziono 8 artykułów

Izabela Kochan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Izabela Kochan s. 115-124
Rola aktywności religijnej w adaptacji do starości Izabela Kochan s. 133-144
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej Izabela Kochan s. 133-155
Obraz starości w percepcji uczniów liceów ogólnokształcących kreowany przez treści programowe nauczania języka polskiego Izabela Kochan s. 135-159
Dom Pomocy Społecznej w Kozuli Izabela Kochan s. 175-179
Sprawozdanie z I Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Izabela Kochan s. 215-226
Działalność pomocowa organizowana w ramach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Izabela Kochan s. 243-260
"Prawosławie w Siedlcach", Adam Bobryk, Izabela Kochan, Siedlce 2007 : [recenzja] Ewelina Obrępalska Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) Izabela Kochan (aut. dzieła rec.) s. 305-308