Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ertragen können wir sie nicht"... : Martin Luther und die Juden Wilhelm Schwendemann s. 9-30
Miłość bliźniego - jako zagadnienie pedagogiczne Justyna Mielnik s. 31-39
Miejsce wychowania estetycznego w edukacji kulturalnej : rozważania wokół pojęć Dariusz Zając s. 41-53
Jedno zagadnienie, kilka wariantów dyskusji w szkole wyższej : specyfika, techniki, przykłady Zofia Okraj s. 55-67
Efektywność kształcenia podyplomowego w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy Beata Taradejna-Nawrath s. 69-82
Młodzież zagrożona przedwczesnym kończeniem nauki a partycypacja w szkole - doniesienia z badań Joanna Leek s. 83-102
Z archiwum teorii wychowania : wstęp Bogdan Nawroczyński s. 103-107
"Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej : studium przypadków", Alicja Delecka-Bury, Kraków 2015 : [recenzja] Karolina Szczerbakowska-Biniszewska Alicja Delecka-Bury (aut. dzieła rec.) s. 109-114
Sprawozdanie z II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Izabela Kochan s. 115-124
Bibliografia tematyczna : Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych osób ze stopniem doktora habilitowanego z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich, w latach 1969-2016 : Część III Katarzyna Marszałek s. 125-146