Znaleziono 3 artykuły

Beata Taradejna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkoła - źródło szans czy zagrożeń w pracy pedagogicznej nauczycieli Beata Taradejna s. 83-107
Wartości cenione przez nauczycieli a ich znaczenie w pracy pedagogicznej Beata Taradejna s. 169-190
Wybrane problemy środowiska pracy : oczekiwania pracodawców wobec kompetencji zawodowych pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy Beata Taradejna s. 177-198