Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Czytelnicy... : wstęp] Bogusław Śliwerski s. 9-10
Kann man Glauben lernen? : zu einer Grundfrage der Religionspädagogik Michael Meyer-Blanck s. 11-18
Fichte's concept of the educated man and the idea of education Helena Pavličíková Miroslav Somr s. 19-29
W stronę pedagogiki kompletnej Radlińskiej : studium recenzyjne trzech wymiarów analizy Ewa Marynowicz-Hetka s. 31-50
Bliżej Heleny Radlińskiej i myślenia o kulturze : (szkic o książce L. Witkowskiego, "Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu, wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce", Of. Wyd. Impuls, Kraków 2014) = A closer look at Helena Radlińska and thoughts about culture Małgorzata Kaliszewska s. 51-68
Grawitacja teorii : czytając "Niewidzialne środowisko" Lecha Witkowskiego Krzysztof Maliszewski s. 69-79
Topizm w «niewidzialnym środowisku» pedagogiki oraz kierunki "melioracji" świadomości metodologicznej dyscypliny : kilka uwag na kanwie odczytań Heleny Radlińskiej przez Lecha Witkowskiego Sławomir Pasikowski s. 81-87
Rewers czyli jak Lecha Witkowskiego czyta(łaby) Helena Radlińska Łukasz Michalski s. 89-116
Radlińska jako wyzwanie : (moja odpowiedź na dyskusję z książką "Niewidzialne środowisko") Lech Witkowski s. 117-132
Posłowie do naukowej debaty nad sporem i (auto-) afirmacją książki Lecha Witkowskiego Bogusław Śliwerski s. 133-138
Szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii : specyfika rozwoju i finansowania uczelni : przeszłość i teraźniejszość Stefania Szczurkowska s. 139-162
Opieka nad dzieckiem i jej formy : ustalenia teoretyczne i podstawy legislacyjne (za lata 1945-1989) Joanna M. Domańska s. 163-180
"Kobiece ciało - kobieca psychika : Ja cielesne a psychospołeczne funkcjoowanie młodych kobiet", Lidia Anna Wiśniewska, Toruń [b. r.] : [recenzja] Maja Wenderlich Lidia Anna Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 181-186
"Nowa pedagogika" - rewolucję czas zacząć Dominik Chojnowski s. 187-218
Antropologia pedagogiczna Bogusław Śliwerski s. 219-225