Znaleziono 11 artykułów

Krzysztof Maliszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odwaga starości Krzysztof Maliszewski s. 25-32
Grawitacja teorii : czytając "Niewidzialne środowisko" Lecha Witkowskiego Krzysztof Maliszewski s. 69-79
Zwichnięty czas uczenia się – paideia o rozwidlających się ścieżkach Krzysztof Maliszewski s. 79-90
Wielkie bulwary kultury : pedagogiczne tropy wokół hierarchii i klasyków Krzysztof Maliszewski s. 110-131
Problem Thanatosa : bariery i pożytki andragogicznej refleksji o śmierci Krzysztof Maliszewski s. 148-156
"Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji", Andrzej Radziewicz-Winnicki, Gdańsk, 2004 : [recenzja] Krzysztof Maliszewski Andrzej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 185-188
(Nie)koniecznie realizm – uwagi krytyczno- afirmatywne do perspektywy realistycznej w pedagogice Krzysztof Maliszewski s. 217-230
"Przeżycie - przebudzenie - przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w prozie Hermanna Hessego (tropy i kategorie pedagogiczne)", Monika Jaworska, Lech Witkowski, Bydgoszcz-Kraków-Szczecin, 2007 : [recenzja] Krzysztof Maliszewski Monika Jaworska (aut. dzieła rec.) Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej", Krzysztof Maliszewski, Katowice 2004 : [recenzja] Dorota Jankowska Krzysztof Maliszewski (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"Z tęsknoty za mistrzem", Red. Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski, Chorzów, 2007 : [recenzja] Łukasz Michalski Jacek Kurek (aut. dzieła rec.) Krzysztof Maliszewski (aut. dzieła rec.) s. 275-277
„Nieprzypadkowo użyłem tego słowa” : wokół książki Krzysztofa Maliszewskiego "Ciemne iskry" : esej recenzencki Łukasz Michalski Krzysztof Maliszewski (aut. dzieła rec.) s. 289-306