Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Urzeczywistniać swoje człowieczeństwo : humanizm integralny ks. prof. Janusza Tarnowskiego Stanisław Chrobak s. 9-22
Nauka etyki w szkołach publicznych w ujęciu prawnym Tadeusz J. Zieliński s. 23-47
Action Competence of Teachers through Diversity Jürgen Rausch Wilhelm Schwendemann s. 48-55
Specyfika szkół chrześcijańskich w Polsce zrzeszonych w ACSI Elżbieta Bednarz s. 56-79
Skuteczność warsztatu antystresowego dla nauczycieli Teresa Zubrzycka-Maciąg s. 80-94
Die Berufsbiografie verantwortlich gestalten : Religion und Veränderungskompetenz aus religionspädagogischer Perspektive Wilhelm Schwendemann s. 95-127
Alfabetyzacja wizualna jako wyznacznik kultury wizualnej w rozwoju humanistycznym Dagmara Ratajczak-Parzyńska s. 128-148
Miejsce sofrologii we współczesnej edukacji Paweł Zieliński s. 149-168
Wartości cenione przez nauczycieli a ich znaczenie w pracy pedagogicznej Beata Taradejna s. 169-190
The principles of non-formal, free education on the examples of schools described by David Gribble in Worlds Apart and Lifelines Arleta Suwalska s. 191-201
Reflektivní pojetí profesní přípravy učitelů, inspirace, zkušenosti, otázky Anna Tomková s. 202-216
"Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką", red. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler, Kraków 2012 : [recenzja] Jerzy Semków Adam Chmielewski (aut. dzieła rec.) Maria Dudzikowa (aut. dzieła rec.) Adam Grobler (aut. dzieła rec.) s. 217-226
"Wstyd", Elżbieta Czykwin, Kraków 2013 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Elżbieta Czykwin (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Historie autorytetu wobec kultury i edukacji", Lech Witkowski, Kraków 2011 : [recenzja] Małgorzata Kaliszewska Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 231-244
"Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii", Bogusław Milerski, Warszawa 2011 : [recenzja] Krystyna Heland Bogusław Milerski (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Edukacja w dobie postmodernizmu" 18-19 września 2012 Paweł Zieliński s. 250-260
Międzynarodowa Konferencja Katedry Pedagogiki Inżynierskiej w Instytucie Studiów Wyższych Masaryka (ČVUT - České Vy- soké Učení Technické) w Pradze w dn. 26 lutego 2013 Pavel Andres Alena Vališová s. 261-265
Ogólnopolska Konferencja o Szczęściu, Uniwersytet Zielonogórski 6-7 maja 2013 Mirosław Kowalski Paweł Prüfer s. 266-270
Bibliografia tematyczna : dziecko i dzieciństwo w naukach o wychowaniu Bogusław Śliwerski s. 271-283
Autorzy s. 285