Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Approval and rejection of history textbooks and curricula and the political agenda in the State of Israel Doron Niederland s. 9-34
Człowieczeństwo jako (nie)zbędna kategoria refleksji pedagogicznej? : o ponowoczesnym kryzysie teorii wychowania w obliczu wyzwania trans- i posthumanizmu Markus Lipowicz s. 35-57
Edukacja akademicka : między transmisją wiedzy a jej konstruowaniem Renata Wawrzyniak-Beszterda s. 59-72
Fenomen miłości w integralnym ujęciu badawczym Aneta Gop Marzanna Bogumiła Kielar s. 73-90
Monitoring kompetencji szkolnych w środowisku lokalnym : wyzwania Marek Piotrowski s. 91-112
Epizod z zawodowej biografii Kazimierza Sośnickiego Stanisław Nalaskowski s. 113-116
"W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie : życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości", Julita Orzelska, Kraków 2014 : [recenzja] Wiesław Andrukowicz Julita Orzelska (aut. dzieła rec.) s. 117-126
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej" Halina Guzowska s. 127-136
Bibliografia tematyczna : Pedagogika międzykulturowa Bogusław Śliwerski s. 137-148