Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pożegnanie Profesora Czesława Kupisiewicza (1924-2015) Bogusław Śliwerski s. 9-12
Moje pedagogiczne credo Czesław Kupisiewicz s. 13-26
The World of Iniquity and the World of Piousness : (Comenius's belief in justice and in happy future of the mankind) Ludmila Opekarová Miroslav Somr s. 27-47
Wychowanie jako działalność twórcza w kontekście zapośredniczonej komunikacji Ewa Kubiak-Szymborska s. 49-68
Edukacja ku dojrzałej recepcji fenomenu śmierci : humanistyczny wymiar edukacji tanatologicznej Agnieszka Zamarian s. 69-80
Edukacja włączająca szansą dla rozwoju uczniów sprawnych i z niepełnosprawnością Elżbieta Bednarz s. 81-96
Strażnik, Ogrodnik, Rewolucjonista : o kulturowej logice nowożytnego wychowania Tarzycjusz Buliński s. 97-107
Multiculturalism in education in Spain Stefania Szczurkowska s. 109-125
Diagnoza wybranych różnic indywidualnych studentów pedagogiki w kontekście przyszłych sukcesów w zawodzie nauczyciela Stefan T. Kwiatkowski s. 127-159
Diagnozowanie przemocy wobec dziecka gimnazjalnego w domu i sposoby kompensacji w placówce Krzysztof Zajdel s. 161-174
Fundusze europejskie jako źródło finansowania jednostek oświatowych na przykładzie przedszkola niepublicznego w Dębem Wielkim Małgorzata D. Zielińska s. 175-201
"Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków", Anna Przygoda, Toruń 2015 : [recenzja] Barbara Klasińska Anna Przygoda (aut. dzieła rec.) s. 203-209
Wychowanie do wartości, czyli czas na refleksję Aneta Babiuk-Massalska Małgorzata Miksza (aut. dzieła rec.) s. 211-214
Sprawozdanie z I Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Izabela Kochan s. 215-226
Bibliografia tematyczna : Ukryty program edukacji i jej instytucji Bogusław Śliwerski s. 227-230