Znaleziono 2 artykuły

Ewa Kubiak-Szymborska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie w szkole wyższej − przeżytek czy nadal potrzeba? : o zapomnianych obszarach refleksji w pedagogice szkoły wyższej Ewa Kubiak-Szymborska s. 11-26
Wychowanie jako działalność twórcza w kontekście zapośredniczonej komunikacji Ewa Kubiak-Szymborska s. 49-68