Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kłamstwo. Analiza terminologiczna Piotr Łukowski s. 9-48
Manipulacja a ideologia Agata Marciniak s. 49-70
Miłość pedagogiczna w świetle zaawansowanych wersji Integralnego Pluralizmu Metodologicznego Aneta Gop Marzanna Bogumiła Kielar s. 71-84
Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu – implikacje pedagogiczne Joanna Lewczuk s. 85-107
Monitoring umiejętności językowych, kryteria oceny poziomu kompetencji, pierwsze rezultaty Marek Piotrowski Magdalena Trysińska s. 109-133
Szkic wspomnień o Olku (Aleksandrze Kamińskim) Oskar Żawrocki s. 135-147
Meandry aksjologiczne – recenzja monografii autorstwa Grzegorza Żuka "Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki" Danuta Wosik-Kawala Grzegorz Żuk (aut. dzieła rec.) s. 149-155
"The European Conference on Educational Research", Kopenhaga, 21-25 września 2017 : reformowanie edukacji czy imperatyw stałej zmiany? Anna Babicka-Wirkus Jolanta Sajdera s. 157-164
Pedagogika harcerska Bogusław Śliwerski s. 165-174
Autorzy s. 175