Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gerechtigkeit als Beteiligung und Anerkennung - wertschätzender Umgang in der Jugendhilfe Jürgen Rausch Wilhelm Schwendemann s. 11-29
Ideały wychowania František Drtina Sebastian Taboł (tłum.) s. 31-54
Jak można wspierać zamiast wychowywać? Piotr Piotrowski s. 55-70
Jak Cię słyszą, tak Cię piszą - o języku w perspektywie pedagogicznej Anna Dąbrowska s. 71-86
Socjologia refleksyjna a badanie procesów socjalizacyjno-wychowawczych Paweł Prüfer s. 87-114
Sposoby pozyskiwania wiedzy o wychowaniu przez rodziców : (na podstawie przeprowadzonych badań) Ewa Kopeć s. 115-132
Edukacja tanatologiczna w świetle badań opinii studentów Elżbieta Strutyńska Agnieszka Zamarian s. 133-154
Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie zachowań młodzieży Wioletta Ferenc Marlena Krawczyk Teresa B. Kulik Anna Pacian Hanna Skórzyńska s. 155-180
Aspiracje edukacyjno-zawodowe studentów I roku studiów I stopnia - wybrane aspekty Sandra Wilczewska s. 181-194
Czas wolny dzieci i młodzieży z terenów wiejskich : (na przykładzie badań w gminie Cekcyn) Katarzyna Kasprzak s. 195-208
Jugendliche besuchen und sehen Auschwitz - einige Erwägungen zu einer Transkriptauswertung Wilhelm Schwendemann s. 209-224
Person and its body as an object and subject of health care - solutions for education of healthcare students Jaroslav Balvín Martina Cichá s. 225-234
Obraz Boga u dzieci w wieku przedszkolnym - temat stale aktualny pedagogicznie i społecznie Krystyna Heland Anna Odrowąż-Coates s. 235-256
Kościół wobec AA : rozważania na tle problemu recepcji programu "Dwunastu Kroków" w Kościołach ewangelikalnych Piotr Karaś s. 257-274
"Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości", Bogusław Śliwerski, Kraków 2012 : [recenzja] Marta Kowalczuk-Walędziak Bogusław Śliwerski (aut. dzieła rec.) s. 275-280
Konferencja naukowa "O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego w 110. rocznicę urodzin" w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, w dn. 12 maja 2014 roku Izabela Kieliś Mirosław Kowalski s. 281-285
Ogólnopolska konferencja "Włosko-polskie punkty zaczepienia. Ludzkie, społeczne, kulturowe i etyczne wymiary współpracy oraz ich wpływ na społeczność akademicką" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dn. 14 maja 2014 Paweł Prüfer s. 287-291
Dyscyplina w wychowaniu Bogusław Śliwerski s. 293-296
Autorzy s. 297