Znaleziono 7 artykułów

Sławomir Pasikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Sławomir Pasikowski s. 7-10
Topizm w «niewidzialnym środowisku» pedagogiki oraz kierunki "melioracji" świadomości metodologicznej dyscypliny : kilka uwag na kanwie odczytań Heleny Radlińskiej przez Lecha Witkowskiego Sławomir Pasikowski s. 81-87
Validation of the Questionnaire of Readiness To Resist Against Social Impact : Perspective of Applications in Academic Education Contexts Sławomir Pasikowski s. 135-151
The Triangulation : From Geodesy to Attempt at Overcoming of Conceptual Limitations in Social Research Methodology Sławomir Pasikowski s. 224-246
Gender, Sexual Orientation and Attribution of Power in Relation to Academic Teacher by Polish Students Sławomir Pasikowski s. 237-250
Gregory Bateson w Polsce. Sprawozdanie z I Sympozjum Batesonowskiego pt. „Niewidzialne środowisko: ekologia jako dyskurs w humanistyce” (Dąbrowa Górnicza, 13–15 maja 2016 r.) Sławomir Pasikowski s. 349-355
Body – text – space : a Model of Spatial Extension of Methodological Triangulation Sławomir Pasikowski s. 453-467