Tytuł Rocznik Żyrardowski
ISSN 1731-0474
Wydawca Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Rocznik Żyrardowski
2009, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Witold Rakowski s. 13, 13-0
Rozwój ludności 13 dużych państw świata w latach 1950-2050 Witold Rakowski s. 15-62
Bariery wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej : autoreferat rozprawy doktorskiej Katarzyna Kalinowska s. 63-77
Struktury samorządowe w krajach Unii Europejskiej Ewa Markowska-Bzducha s. 79-86
Od celtyckiego tygrysa do celtyckiego żółwia - rozwój gospodarki irlandzkiej w latach 2000-2009 Jacek Piotr Rosa s. 87-109
Irlandia jako źródło pozyskiwania dochodów i oszczędności Polaków Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 111-126
Polish Labour Force in Ireland and Its Benefits for Both Nations Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 127-134
Zasiłki rodzinne w Irlandii Hanna Zduńska-Niedźwiecka s. 135-147
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Wielkiej Brytanii Nemeziusz Pazio Witold Rakowski s. 149-160
Kryzys ekonomiczny a migracje ludności Polski do wybranych krajów J. L. Bednarczyk E. Siek s. 161-172
Economic crisis and Polish people's migrations to the selected countries J. L. Bednarczyk E. Siek s. 173-182
Dwadzieścia lat transformacji polskiego sektora bankowego Józef Kozioł s. 183-205
Potencjał polskich jednostek badawczo-rozwojowych Grzegorz Mazurkiewicz s. 207-218
Wodociągi i kanalizacja jako element infrastruktury komunalnej Marta Sadowy s. 219-241
Wyjazdy Polaków za granicę i przyjazdy cudzoziemców do Polski w latach 2001-2008 Witold Rakowski Aneta Teperek s. 243-264
Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu terytorialnego w Polsce Jacek Drążkiewicz s. 265-286
Wykorzystanie funduszy europejskich w policji Grażyna Kozuń-Cieślak Elżbieta Szymańska s. 287-300
Ciągłość i zmiana zarządu lokalnego : (kampania samorządowa '06 w gminie) Andrzej W. Lipiński s. 301-342
Województwo mazowieckie jako obszar napływu i odpływu ludności Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 343-369
Przemiany sytuacji finansowej powiatowych jednostek samorządu terytorialnego w rejonie Mazowsza Północnego w latach 2002-2006 Krzysztof Jarosiński s. 371-416
Wykorzystanie zasobów ludzkich w regionie - subregionalny rynek pracy na obszarze Mazowsza Północnego Benedykt Opałka s. 417-440
Strategia przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych Katarzyna Sadowy s. 441-465
Wybrane czynniki wpływające na decyzje dotyczące wyboru szkoły średniej na przykładzie liceów ogólnokształcących w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i Warszawie Weronika Lipińska Monika Pytlak s. 467-494
Zamierzenia maturzystów grodziskich szkół średnich Mariola Pytlak s. 495-526
Wpływ poziomu wykształcenia na wysokość wynagrodzenia pracowników Danuta Gniadek Witold Rakowski s. 527-536
Henryk Łubieński (1793-1883) i jego działalność gospodarczo-społeczna Teresa Żuchlewska s. 537-570
"Życie Żyrardowa" ma 60 lat Krzysztof Zwoliński s. 571-603
Polityka gospodarcza Polski w ocenie studentów Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie studiujących w latach 2008/2009 Zbigniew Grzymała s. 605-614
Z życia Uczelni Aleksandra Sobiech s. 615-620
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2008 s. 621-625