Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Sadowy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa architektura dla sztuki nowoczesnej – narzędzie demokratyzacji czy urynkowienie kultury? Katarzyna Sadowy s. 29-37
Rewitalizacja jako proces włączania wielkich osiedli mieszkaniowych do struktury funkcjonalnej miasta Katarzyna Sadowy s. 63-69
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zobowiązania z Aalborg jako model współdziałania w gospodarowaniu przestrzenią Katarzyna Sadowy s. 249-267
Strategia przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych Katarzyna Sadowy s. 441-465