Tytuł Rocznik Żyrardowski
ISSN 1731-0474
Wydawca Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Żyrardowski
2006, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Witold Rakowski s. 5-6
Problemat wyboru modelu rolnictwa we współczesnym świecie Józef Stanisław Zegar s. 7-45
Jakość życia w chorobach przewlekłych Anna Skrzyńska Wiesław Skrzyński Antoni Tomkiewicz s. 47-60
Odpady medyczne i sposoby ich unieszkodliwiania Anna Figat s. 61-85
Zmiany w liczbie i rozmieszczeniu ludności w USA w latach 1950-2000 Witold Rakowski s. 87-105
Poprawa konkurencyjności gospodarki Irlandii jako najważniejsze wyzwanie dla rządu Jacek Piotr Rosa s. 107-139
Rola funduszy strukturalnych we wspieraniu rozwoju regionalnego Katarzyna Głąbicka s. 141-166
Zmiany w stanie degradacji środowiska naturalnego w Polsce w latach 1990-2001 Krzysztof Szewczak s. 167-175
Wyniki sektora bankowego a rozwój polskiej gospodarki w latach 2003-2004 Józef Kozioł s. 177-206
Zastosowanie modelu potencjału do oceny poziomu rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego Ilona Molenda-Grysa s. 207-263
Rolnictwo ekologiczne - szansą na lepsze wykorzystanie potencjału rolniczego Lubelszczyzny i zwiększenie konkurencyjności regionu Jolanta Szymona s. 265-274
Przestrzenne zróżnicowanie źródeł utrzymania ludności w województwie mazowieckim Barbara Bujała Witold Rakowski s. 275-293
Rola obszaru metropolitalnego Warszawy oraz obszarów pozametropolitalnych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Dariusz Piotrowski Witold Rakowski s. 295-309
Struktura wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych oraz podatku VAT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie w latach 2000-2003 Jarosław F. Mika s. 311-336
Budżet gminy Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów i Milanówek - podobieństwa i różnice Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 337-376
Struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna ludności Grodziska Mazowieckiego w świetle spisów z lat 1988 i 2002 Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 377-405
Współczesne społeczeństwo Żyrardowa Witold Rakowski Katarzyna Witkowska s. 407-422
Analiza finansowa żyrardowskiej spółdzielni mieszkaniowej w latach 2000-2002 Dariusz Kaczanowski Barbara Korzonkowska s. 423-449
Hierarchia potrzeb kobiet a hierarchia potrzeb mężczyzn w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie Marzena Filipek Krystyna Królikowska-Waś s. 451-472
Strategia rozwoju powiatu żyrardowskiego : (projekt wstępny) Witold Rakowski s. 473-476
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie i jej działalność w latach 1997-2004 Ewa Gałązka Witold Rakowski s. 477-485
Listy z okazji inauguracji roku akademickiego. s. 487-490
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2004 s. 491-498