Tytuł Rocznik Żyrardowski
ISSN 1731-0474
Wydawca Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Rocznik Żyrardowski
2003, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Witold Rakowski s. 5, 5-0
Globalizacja wymaga zmiany myślenia o gospodarce i rozwoju : (wnioski dla Polski) Władysław Szymański s. 7-28
Okres przejściowy w Polsce a dostosowania do kryteriów konwergencji. Perspektywy wejścia do unii ekonomicznej i monetarnej Sławomir Bukowski s. 29-50
Turystyka w działaniach organów samorządu terytorialnego Hanna Zawistowska s. 51-88
Gmina wobec współczesnych wyzwań rozwojowych Alojzy Zalewski s. 89-96
Psychosomatyka - leczenie człowieka, a nie choroby Anna Skrzyńska Wiesław Skrzyński Antoni Tomkiewicz s. 97-111
Sytuacja finansowa gmin polskich w latach 1994-2001 Jacek Sierak s. 113-141
Przekształcenia własnościowe wybranych monopoli naturalnych w Polsce Zbigniew Grzymała s. 143-158
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach wysokiej koncentracji kapitału Teresa Pakulska Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 159-191
Konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w województwie mazowieckim w świetle relokacji kapitału Teresa Pakulska Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 193-200
Uwarunkowania funkcjonowania i finansowanie pomocy społecznej na przykładzie miasta Żyrardowa Jacek Sierak Jolanta Wójtowicz s. 201-232
Formy marketingu stosowane przez banki działające w Żyrardowie Renata Sulik s. 233-251
Migracje ludności miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki w latach 1990-2000 Bożena Dudzińska Witold Rakowski s. 253-265
Warunki życia rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej w Żyrardowie Barbara Bujała Witold Rakowski s. 267-325
Warunki życia rodzin radomskich z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej i gimnazjum Grażyna Paćko Witold Rakowski s. 327-388
Struktura dochodów Urzędu Skarbowego w Suwałkach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1996-2001 Dariusz Piotrowski s. 389-407
Dostosowywanie się banku spółdzielczego do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej : (na przykładzie BS w Rutce Tartak) Ewa Barczyk Dariusz Piotrowski Witold Rakowski s. 409-426
Ocena Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w świetle wypowiedzi absolwentów Witold Rakowski s. 427-433
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie od 1 stycznia 2002 r. do września 2003 r. s. 435-443