Tytuł Rocznik Żyrardowski
ISSN 1731-0474
Wydawca Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Rocznik Żyrardowski
2005, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Witold Rakowski s. 5, 5-0
Niemcy - przypadek problemowy, największa gospodarka UE i strefy euro w gospodarczych tarapatach Jacek Piotr Rosa s. 7-19
Procesy prywatyzacji w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską Marta Sadowy s. 21-28
Polski system finansowania ochrony środowiska naturalnego Józef Kozioł s. 29-45
Przestrzenne zróżnicowanie źródeł utrzymania ludności Polski w 2002 roku Barbara Bujała s. 47-63
Działalność podmiotów zagranicznych na polskim rynku turystycznym Jacek Drążkiewicz s. 65-90
Relacje między Suwalszczyzną a Podlasiem Dariusz Piotrowski s. 91-102
Rozwój usług hotelarskich w Warszawie w latach 1990-2004 Barbara Bujała Justyna Mierzejewska Witold Rakowski s. 103-145
Społeczeństwo Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa w świetle Narodowego Spisu Ludności z 2002 r. Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 147-179
Sytuacja mieszkaniowa Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. Mariola Pytlak s. 181-228
Poziom rozwoju Grodziska Mazowieckiego na tle wybranych miast warszawskiego pasma zachodniego Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 229-265
Struktura przestrzenno-funkcjonalna Łowicza i jej zmiany w latach 1989-1999 Anetta Zielińska Krzysztof Zieliński s. 267-287
Warunki mieszkaniowe w Żyrardowie w świetle Powszechnego Spisu z 2002 roku Witold Rakowski Katarzyna Witkowska s. 289-305
Działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" sp. z o.o. Dariusz Kaczanowski s. 307-331
Studenci WSRL na tle studentów Politechniki Radomskiej i PWSOŚ Barbara Bujała Witold Rakowski s. 333-358
Prywatyzacja - jak ją postrzegają studenci WSRL Marta Sadowy s. 359-378
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie od 27 września 2003 r. do 30 września 2004 r. s. 379-385