Tytuł Rocznik Żyrardowski
ISSN 1731-0474
Wydawca Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Rocznik Żyrardowski
2008, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Witold Rakowski s. 9-10
Rozwój ludności 10 największych państw świata Witold Rakowski s. 11-31
Perspektywy wejścia w życie porozumienia ws. Traktatu zmieniającego Traktat z Nicei i zastępującego Traktat Konstytucyjny Jacek Piotr Rosa s. 33-45
Kształtowanie się zrębów państwowości Irlandii : od osadnictwa celtyckiego do Unii z Wielką Brytanią w 1801 roku Jarosław Płachecki s. 47-76
Struktura towarowa i geograficzna handlu zagranicznego Irlandii w latach 1990-2008 Jacek Piotr Rosa s. 77-84
Socjologiczny portret polskich działaczy lokalnych Jerzy J. Wiatr s. 85-109
Procedury kształtowania i uchwalania budżetu państwa i podstawowe założenia na 2008 rok Ryszard Pazura s. 111-126
Inwestycje warunkiem sprostania wyzwaniom w ochronie środowiska Józef Kozioł s. 127-132
Terapia szokowa z 1989 r. w Polsce, jej skutki i próba oceny po 18 latach Witold Rakowski s. 133-144
Zmniejszanie czy zwiększanie się różnic regionalnych w Polsce w poziomie rozwoju gospodarczego Witold Rakowski s. 145-164
Wpływ zadłużenia na kształtowanie się dochodów oraz wydatków gmin miejskich województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1993-2006 Jacek Wojciechowski s. 165-200
Struktura demograficzna i społeczna ośrodka przemysłowego : (przykład Sosnowca) Iwona Kantor-Pietraga Alicja Szajnowska-Wysocka s. 201-232
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju ekologicznym układów lokalnych - studium przypadku (Cementownia Chełm S.A.) Grzegorz Krawczyk Urszula Listos-Rodewald s. 233-252
Granica mazowiecko-krzyżacka na Wysoczyźnie Kolneńskiej - problemy utrzymania Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 253-259
Mazowsze na demograficznej mapie Polski Franciszek Stokowski Dorota Węziak s. 261-270
Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem mobilności przestrzennej ludności Barbara Rakowska s. 271-283
Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 285-323
Rozwój demograficzny Grodziska Mazowieckiego Mariola Pytlak s. 325-361
Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego Grodziska Mazowieckiego w opinii jego mieszkańców Mariola Pytlak s. 363-390
Zamierzenia maturzystów szkół powiatu żyrardowskiego w roku szkolnym 2007/2008 Witold Rakowski s. 391-416
Feliks Łubieński. Działalność polityczna i jej związki z nauką i kulturą Teresa Żuchlewska s. 417-439
Od targowiska do rangi Placu Wolności w centrum Żyrardowa Krzysztof Zwoliński s. 441-447
Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów "Novum" w Żyrardowie jako pracodawca osób niepełnosprawnych Magdalena Przybylska Witold Rakowski s. 449-465
Środki Unii Europejskiej jako ważne źródło przyczyniające się do modernizacji Żyrardowa Witold Rakowski s. 467-475
Przyczynek do poznania opinii mieszkańców o rozwoju Żyrardowa Witold Rakowski s. 477-486
Z życia Uczelni Ewa Gałązka Barbara Rakowska Witold Rakowski Aleksandra Sobiech s. 487-528
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2006 s. 529-534
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2007 s. 535-539