Znaleziono 3 artykuły

Jacek Drążkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność podmiotów zagranicznych na polskim rynku turystycznym Jacek Drążkiewicz s. 65-90
Tworzenie, doskonalenie, promocja i udostępnianie produktów turystycznych na przykładzie województwa mazowieckiego Jacek Drążkiewicz s. 211-224
Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu terytorialnego w Polsce Jacek Drążkiewicz s. 265-286