Znaleziono 3 artykuły

Marta Sadowy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy prywatyzacji w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską Marta Sadowy s. 21-28
Wodociągi i kanalizacja jako element infrastruktury komunalnej Marta Sadowy s. 219-241
Prywatyzacja - jak ją postrzegają studenci WSRL Marta Sadowy s. 359-378