Tytuł Rocznik Żyrardowski
ISSN 1731-0474
Wydawca Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Rocznik Żyrardowski
2010, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Witold Rakowski s. 13-14
Państwa o średniej liczbie ludności na świecie - tendencje zmian Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski s. 15-78
Atrakcyjność turystyczna Belgii Dorota Siczek s. 79-107
Dług publiczny i jego konsekwencje społeczno-ekonomiczne Józef Kozioł s. 109-123
Dochody, wydatki i saldo budżetu Polski w latach 1995-2008 Witold Rakowski s. 125-156
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w Polsce w latach 2004-2009 Barbara Fiedoruk s. 157-172
Przemysł lekki w Polsce Alicja Wołukanis s. 173-222
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw a rozwój turystyki w latach 2002-2006 Grzegorz Krawczyk s. 223-244
Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej Artur Polak s. 245-273
Znaczenie kultury organizacji w TQM Bożena Borycka Edmund Łagowski s. 275-290
Rozwój infrastruktury technicznej w polityce gospodarczej Polski Zbigniew Grzymała s. 291-303
Ekonomiczne aspekty społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego na przykładzie przedsiębiorstw w województwie lubelskim Anna Żelazna-Blicharz s. 305-325
Podregiony w idei zrównoważonego rozwoju woj. mazowieckiego Witold Rakowski s. 327-347
Rynek pracy w województwie mazowieckim Jolanta Borek s. 349-383
Konkurencja i współpraca - komplementarne działania władz lokalnych : (na przykładzie wybranych gmin zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej) Mariola Pytlak s. 385-424
Grodziska Spółdzielna Mieszkaniowa (1958-2008) Mariola Pytlak s. 425-466
Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim - jego działalność i sytuacja finansowa Witold Rakowski Kamila Sadowska s. 467-495
Zamierzenia gimnazjalistów powiatu żyrardowskiego Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 497-529
Budżet Żyrardowa na tle wybranych miast województwa mazowieckiego w latach 2006-2008 Witold Rakowski s. 531-562
Strategia rozwoju Żyrardowa do roku 2025 - komentarz krytyczny Witold Rakowski s. 563-569
Żyrardów "miasto-ogród" Andrzej Rakszewski s. 571-587
"Lofty de Girarda" jako przykład rewitalizacji dawnych zakładów przemysłowych w Żyrardowie Michał Matysiak s. 589-609
"Życie Żyrardowa" ma 60 lat : część II Krzysztof Zwoliński s. 611-641
Juliusz Wojciech Siemion (1928-2010) i jego związki z regionem żyrardowskim Krzysztof Zwoliński s. 643-652
Samoocena osób uczestniczących w programie "Lepsza Przyszłość" finansowanym przez Unię Europejską Krystyna Królikowska-Waś s. 653-664
Z życia Uczelni Aleksandra Sobiech s. 665-688
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2009 s. 689-692
Informacje o autorach. s. 693, 693-0