Tytuł Rocznik Żyrardowski
ISSN 1731-0474
Wydawca Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Rocznik Żyrardowski
2007, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa. s. 7-8
Etyczno-obyczajowe aspekty nowych technologii medycznych Wojciech Rowiński s. 9-12
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego na świecie Witold Rakowski s. 13-45
Dysproporcje przestrzenne w poziomie rozwoju Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Dorota Bujała Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 47-58
Narodowy Bank Polski - strażnikiem stabilności polskiego pieniądza Leszek Balcerowicz s. 59-93
Zasada subsydiarności a samodzielność organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego Jakub Kęska s. 95-120
Stan rozwoju rolnictwa województwa lubelskiego na tle rozwoju rolnictwa Polski Jolanta Szymona s. 121-136
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin jako determinanta przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Grzegorz Krawczyk s. 137-156
Kapitał wniesiony w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako stymulanta rozwoju lokalnego Grzegorz Krawczyk Stanisław Skowron s. 157-170
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ograniczaniu bezrobocia w gminach województwa lubelskiego Grzegorz Krawczyk s. 171-188
Współczesne problemy rozwoju województwa mazowieckiego Adam Struzik s. 189-210
Tworzenie, doskonalenie, promocja i udostępnianie produktów turystycznych na przykładzie województwa mazowieckiego Jacek Drążkiewicz s. 211-224
Droga Warszawy do stołeczności 1956-1975 Benon Dymek s. 225-233
Społeczeństwo gminy Magnuszew Witold Rakowski s. 235-251
Wybrane czynniki wpływające na zmianę liczby ludności Grodziska Mazowieckiego Mariola Pytlak s. 253-288
Społeczeństwo małych miast : (na przykładzie Mszczonowa i Podkowy Leśnej) Witold Rakowski s. 289-313
Rozwój gospodarczy i społeczny gminy Mszczonów Józef Grzegorz Kurek s. 315-324
Walory turystyczne jako czynnik rozwoju lokalnego gminy Łąck Marcin Molenda s. 325-333
Zarys rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Grodzisku Mazowieckim w latach 1945-1970 Mariola Pytlak s. 335-372
Budżet gminy wiejskiej Wiskitki w latach 2001-2005 Witold Rakowski Wiesława Zawadzka s. 373-397
Działania lokalne na rzecz osób niepełnosprawnych : (na przykładzie powiatu grodziskiego) Mariola Matusiak Witold Rakowski Ewa Żurowska-Wiatr s. 399-430
Historyczne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju fabryki wyrobów lnianych w Żyrardowie Krzysztof Zwoliński s. 431-450
Rynek pracy powiatu żyrardowskiego w 2005 roku Jan Maciejski s. 451-486
Osoby niepełnosprawne na lokalnym rynku pracy w powiecie żyrardowskim Jolanta Borek s. 487-495
Kierunki rozwoju gospodarczego powiatu żyrardowskiego Zbigniew Grzymała s. 497-501
Otoczenie zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w Żyrardowie Witold Rakowski s. 503-512
Sposoby wykorzystania czasu wolnego przez uczniów szkół żyrardowskich Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 513-538
Relacje uczeń-szkoła, uczeń-klasa, uczeń-nauczyciel na przykładzie szkół żyrardowskich Krystyna Królikowska-Waś s. 539-545
Próba oceny domów pomocy społecznej - państwowego i prywatnego - znajdujących się w powiecie żyrardowskim Jolanta Korzębska Krystyna Królikowska-Waś s. 547-554
Dziesięć lat Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie - samoocena kształcenia na kierunku ekonomia Ewa Gałązka Barbara Rakowska s. 555-585
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2005 s. 587-594