Tytuł Rocznik Żyrardowski
ISSN 1731-0474
Wydawca Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Rocznik Żyrardowski
2011, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Witold Rakowski s. 13-14
Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji Kazimierz Kuciński s. 15-39
Działania banków centralnych w erze turbulencji finansowych Jerzy Stopyra s. 41-52
Europejski model socjalny i poziomu dochodów ludności jako determinanty rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej : Irlandia, Polska, Mazowsze Jarosław Płachecki s. 53-80
Szwajcaria na gospodarczej mapie świata Jacek P. Rosa s. 81-112
Wykorzystanie walorów turystycznych Danii Witold Rakowski Aneta Teperek s. 113-148
Kształtowanie się wielkości sprzedaży według miesięcy i dni tygodnia w restauracji, w sklepie i na stacji paliw ESSO Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski s. 149-168
Otwarte fundusze emerytalne (OFE) - sukces czy porażka? Dariusz Kaczanowski s. 169-198
Kondycja finansowa banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski s. 199-220
Zarządzanie w warunkach kryzysu w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych metodą leasingu pracowniczego Marian Cichosz s. 221-236
Przekształcenia gospodarki komunalnej w Polsce Wojciech Sońta s. 237-248
Zobowiązania z Aalborg jako model współdziałania w gospodarowaniu przestrzenią Katarzyna Sadowy s. 249-267
Ekonomiczno-społeczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w środowiskach lokalnych Janina Malinowska s. 269-292
Regionalny produkt turystyczny i jego kreatorzy Marcin Molenda s. 293-304
Zarządzanie zasobami ludzkimi w okresie transformacji systemowej - przypadek PZU S.A. Nemezjusz M. Pazio s. 305-338
Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy : krytyczna analiza strategii rozwoju wybranych gmin zachodniego pasa aglomeracji warszawskiej Mariola Pytlak s. 339-376
Ochrona zdrowia w powiecie warszawskim w latach 1918-1939 Jolanta Załęczny s. 377-408
Przemiany społeczno-gospodarcze miasta w strefie podmiejskiej aglomeracji na przykładzie Grodziska Mazowieckiego Mariola Pytlak s. 409-424
Źródła zasilania w środki pieniężne i struktura wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski Ewa Sztejna s. 425-446
Fenomen rozwoju przemysłowego Żyrardowa Benon Dymek s. 447-525
Z dziejów osadnictwa żydowskiego na Mazowszu Zachodnim : do 1914 r. Bogdan Jagiełło s. 527-550
Obraz kartograficzny Żyrardowa w XIX i pierwszej połowie XX wieku Henryk Bartoszewicz s. 551-576
Z życia uczelni Michał Matysiak Aleksandra Sobiech s. 577-590
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2010 s. 591-599
Informacje o autorach. s. 600, 600-0