Znaleziono 46 artykułów

Jolanta Załęczny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wierni patriotycznym ideałom : losy rodziny Gruchaczów w świetle zapisków Leonarda Gruchacza Jolanta Załęczny s. 7-30
Pawiak od powstania więzienia do wybuchu II wojny światowej : zarys problemów badawczych Jolanta Załęczny s. 9-40
Słowo wstępne Jolanta Załęczny s. 11-14
Wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku na terenie ówczesnego powiatu warszawskiego Jolanta Załęczny s. 23-38
Obchody kościuszkowskie w 1917 roku elementem kształtowania tożsamości narodowej Polaków : (na podstawie pamiątek ze zbiorów Muzeum Niepodległości) Jolanta Załęczny s. 35-55
Żywe pomniki bohaterstwa, czyli o szacunku dla weteranów Powstania Styczniowego w II RP Jolanta Załęczny s. 47-68
Weteranki Powstania Styczniowego wobec rzeczywistości odradzającej się Rzeczypospolitej Jolanta Załęczny s. 49-64
Weterani Powstania Styczniowego w życiu społecznym Drugiej Rzeczypospolitej Jolanta Załęczny s. 54-60
Kult Piłsudskiego przed i po maju Jolanta Załęczny s. 55-91
Zniszczenia spowodowane I wojną światową na przykładzie powiatu warszawskiego Jolanta Załęczny s. 61-77
Tradycje patriotyczne w życiu odradzającej się Rzeczypospolitej Jolanta Załęczny s. 65-70
Kobieta, przyjaciółka, żona, matka... portret Florentyny ze Sturmów Skierskiej wyłaniający się z listów do Zofii Romanowiczówny (z Kolekcji Leopolis) Jolanta Załęczny s. 79-112
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Płocku w latach 1918-1922 Jolanta Załęczny s. 82-88
Powstanie Styczniowe "wojną kobiecą" Jolanta Załęczny s. 87-98
Pamiętniki uczestników i świadków wydarzeń 1863 roku świadectwem zaangażowania i pamięci Jolanta Załęczny s. 95-116
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej w pamiętnikach więźniów i zesłańców Jolanta Załęczny s. 95-114
"Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej", Damian Kasprzyk, Płock 2008 : [recenzja] Damian Kasprzyk Jolanta Załęczny s. 112-114
Służba Władysława Jagniątkowskiego w Armii Polskiej we Francji Jolanta Załęczny s. 115-134
Wielkie pogrzeby twórców literatury i ich wpływ na budowanie postaw patriotycznych w niepodległej Polsce Jolanta Załęczny s. 173-200
Płk Bolesław Mościcki : kariera wojskowa i kształtowanie się legendy Jolanta Załęczny s. 175-196
Życie kulturalne w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich Jolanta Załęczny s. 175-202
O związkach polsko-japońskich i ich śladach w zbiorach Muzeum Niepodległości Jolanta Załęczny s. 177-187
W służbie Ojczyźnie i sztuce : Józef Relidzyński poeta-legionista : na marginesie wystawy "Epopeja Legionowa" Jolanta Załęczny s. 183-204
Działalność oświatowa Polskiego Państwa Podziemnego : tajne nauczanie Jolanta Załęczny s. 187-203
O wystawie : "Gorzka chwała. Cieniom Stycznia 1863" Jolanta Załęczny s. 196-198
O nowościach w działaniach edukacyjnych Muzeum Niepodległości Jolanta Załęczny s. 213-219
Oferta edukacyjna Muzeum Niepodległości Jolanta Załęczny s. 225-233
Konferencja naukowa "Od bitwy warszawskiej do traktatu ryskiego" Jolanta Załęczny s. 233
Rok Wisły w Muzeum Niepodległości Jolanta Załęczny s. 245-252
Historia Mazowsza w nowej odsłonie Jolanta Załęczny s. 249-255
Mogiły i powstańcze cmentarzyska w obiektywie Zdzisława Malinowskiego Jolanta Załęczny s. 257-260
Powstanie Styczniowe według Semeki Katarzyna Stołoska-Fuz Jolanta Załęczny s. 272-274
Zbrodnie nie tylko na Wołyniu : pamięć o zbrodniach na Pokuciu Jolanta Załęczny s. 295-303
Refleksje na marginesie konferencji „Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych na Mazowszu” Wawrzyniec Orliński Jolanta Załęczny s. 307-316
O pamiętaniu i upamiętnianiu Jolanta Załęczny Joanna Gierczyńska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Skoczek (aut. dzieła rec.) s. 313-315
„O sile patriotyzmu II RP i potrzebie wykorzystania tych wzorców w świecie współczesnym”, Jolanta Załęczny, Warszawa, 2017 : [recenzja] Janusz Odziemkowski Jolanta Załęczny (aut. dzieła rec.) s. 317-318
Po prostu dobra książka o Sienkiewiczu Katarzyna Buczek Tadeusz Skoczek (aut. dzieła rec.) Jolanta Załęczny (aut. dzieła rec.) s. 328-330
O patriotyzmie i świadomości historycznej w II RP Adam Stasiński Jolanta Załęczny (aut. dzieła rec.) s. 337-344
Książka, która z powodzeniem może konkurować z niejednym podręcznikiem do historii Jolanta Załęczny Anna Wołosik (aut. dzieła rec.) s. 363-368
O I wojnie słowem i obrazem Andrzej Skrzypek Jolanta Załęczny Andrzej Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 371-375
Ochrona zdrowia w powiecie warszawskim w latach 1918-1939 Jolanta Załęczny s. 377-408
Od dowódcy Legionów po budowniczego państwa polskiego − opracowanie naukowe (Wacław Sieroszewski, Józef Piłsudski, Lwów 1938, s. 35−43) Jolanta Załęczny s. 389-400
Amerykański sukces z polskim rodowodem Jolanta Załęczny s. 412-415
Pamięć historyczna i tradycje patriotyczne w II Rzeczypospolitej Andrzej Szwarc Jolanta Załęczny (aut. dzieła rec.) s. 412-416
Działalność naukowa Muzeum Niepodległości w roku 2014 Jolanta Załęczny s. 423-429
Zachować dla następnych pokoleń Jolanta Załęczny Tadeusz Skoczek (aut. dzieła rec.) s. 449-453