Znaleziono 4 artykuły

Joanna Gierczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzea - miejsca pamięci w Nadrenii Północnej - Westfalii : specyfika, organizacja i kierunki działalności Joanna Gierczyńska s. 188-202
Ślady pamięci dawnego warszawskiego więzienia Pawiak : 45. rocznica powstania Muzeum Więzienia Pawiak Joanna Gierczyńska s. 221-235
O pamiętaniu i upamiętnianiu Jolanta Załęczny Joanna Gierczyńska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Skoczek (aut. dzieła rec.) s. 313-315
Pawiak w dobie zaborów i rewolucji, czyli historia warszawskiego więzienia Joanna Gierczyńska Robert Hasselbusch s. 354-358