Tytuł Rocznik Żyrardowski
ISSN 1731-0474
Wydawca Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Rocznik Żyrardowski
2002, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Witold Rakowski s. 5, 5-0
Globalizacja i jej wpływ na tradycyjną teorię ekonomii i teorię przedsiębiorstwa Władysław Szymański s. 7-25
Dylematy współczesnej bankowości w Polsce Józef Kozioł s. 27-34
Reforma prawa handlowego i jego przydatność do przedsięwzięć innowacyjnych Tomasz Niepytalski s. 35-51
Nauczyciel akademicki a jakość kształcenia Witold Rakowski s. 53-63
Funkcje społeczności lokalnych i szanse ich realizacji Leszek Gilejko s. 65-75
Zmiany w strukturze przestrzennej gospodarki Polski Teresa Pakulska s. 77-98
Mazowsze a Grunwald Benon Dymek s. 99-112
Stereotypy regionalne. Mieszkańcy Warszawy i Krakowa w oczach młodzieży Krystyna Doroszewicz Ewa Stanisławiak s. 113-127
Strefa wpływów Warszawy i jej funkcje Teresa Pakulska s. 129-156
Warszawska Kolej Dojazdowa jako środek transportu aglomeracji warszawskiej Jan Kosiński Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 157-171
Szkoła wyższa jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego Witold Rakowski s. 173-175
Funkcje Żyrardowa po II wojnie światowej Witold Rakowski s. 177-203
Zmiany liczby ludności Żyrardowa w latach 1970-1995 oraz perspektywy jego dalszego rozwoju Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 205-213
Praca zawodowa i jej uwarunkowania w administracji samorządowej : (na przykładzie Żyrardowa, Warszawy i Suwałk) Witold Rakowski s. 215-275
Statystyczna analiza przestępczości w Żyrardowie Franciszek Stokowski Danuta Stępniewska-Szarska s. 277-295
Historia Żyrardowa, przewodnik po literaturze przedmiotu Jan Czerniawski s. 297-304
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie : zarys historii, stan obecny i plany na przyszłość Krystyna Królikowska-Waś s. 305-310
Curriculum vitae i list motywacyjny jako selekcja wstępna w procesie rekrutacji Marcin Molenda s. 311-319
Wykaz osób realizujących zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie : (stan na 1 października 2001 roku). s. 321-326
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie do 31 grudnia 2001 roku. s. 327-333