Znaleziono 5 artykułów

Krystyna Królikowska-Waś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie : zarys historii, stan obecny i plany na przyszłość Krystyna Królikowska-Waś s. 305-310
Hierarchia potrzeb kobiet a hierarchia potrzeb mężczyzn w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie Marzena Filipek Krystyna Królikowska-Waś s. 451-472
Relacje uczeń-szkoła, uczeń-klasa, uczeń-nauczyciel na przykładzie szkół żyrardowskich Krystyna Królikowska-Waś s. 539-545
Próba oceny domów pomocy społecznej - państwowego i prywatnego - znajdujących się w powiecie żyrardowskim Jolanta Korzębska Krystyna Królikowska-Waś s. 547-554
Samoocena osób uczestniczących w programie "Lepsza Przyszłość" finansowanym przez Unię Europejską Krystyna Królikowska-Waś s. 653-664