Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 6
Dear Readers Adam Michałek s. 7
Duszpasterstwo Misyjne według papieża Franciszka Barbara Łysik s. 8-24
Spolupútnici druhej polovice 20. stornia - sv. Ján Pavol II. a Boží služobník Štefan Wyszyński Jozef Jurko s. 25-40
Problem Eucharystii w Afryce Subsaharyjskiej Paweł Pietrusiak s. 41-62
Chiquitania – eine lebendige Glaubensgeschichte Jerzy Skrabania s. 63-79
Bardesane – philosophe chrétien d’Édesse Izabela Jurasz s. 80-93
Sen Scypiona z VI księgi „De Re Publica” Marka Tulliusza Cycerona na tle ówczesnych wierzeń greckich i rzymskich Józef Trzebuniak s. 94-108
Sobór Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 1917–1918 a działalność misyjna Kamila Pawełczyk-Dura s. 109-123
Rosyjska Misja Prawosławna w Ameryce Północnej : Działalność arcybiskupa Tichona (Biełławina) Kamila Pawełczyk-Dura s. 124-139
Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola pod panowaniem tureckim Marcin Imach s. 140-156
Obraz papieża w dialogu anglikańsko-katolickim Jan Radkiewicz s. 157-192
Dzieje ludności luterańskiej i rzymskokatolickiej w Gawrzyjałkach na Mazurach w XX stuleciu Krzysztof Bielawny s. 193-210
Wolność sumienia i wyznania więźniów na Ukrainie : ujęcie prawne i socjologiczne Jerzy Nikołajew s. 211-234
Mieszkańcy dzielnic Warszawy wobec obiektów religijnych w przestrzeni miasta Marta Werka s. 235-250
‘Centres of Formation and Evangelizing Ministry (Studia Instituti Missiologici SVD 102)’, Paul Benedikt Steffen, Siegburg 2014 : [recenzja] Benedetto Cortellesi Paul Benedikt Steffen (aut. dzieła rec.) s. 251-261
„Apostoł Serca Jezusowego w Chinach. Andrzej Rudomina SJ (1595-1631)”, Jan Konior, Warszawa 2014 : [recenzja] Monika Miazek-Męczyńska Jan Konior (aut. dzieła rec.) s. 262-264
„Religia i polityka. Zarys problematyki”, red. nauk. Piotr Burgoński, Michał Gierycz, Warszawa 2014 : [recenzja] Sylwia Górzna Piotr Burgoński (aut. dzieła rec.) Michał Gierycz (aut. dzieła rec.) s. 265-267
Sprawozdanie : «Assise et Rome avec des derviches-tourneurs. Compte-rendu d’un événement interreligieux», Gwénolé Jeusset s. 268-272