Znaleziono 10 artykułów

Sylwia Górzna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty polityczne Listów apostolskich papieża Jana Pawła II: "Redemptionis anno i Tertio millenio adveniente" Sylwia Górzna s. 11-22
Polityczny wymiar Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Sylwia Górzna s. 44-60
Dialog międzykulturowy w ujęciu papieża Franciszka Sylwia Górzna s. 113-130
Biuletyn socjologii religii Sylwia Górzna Eugeniusz Sakowicz Ida Schabieńska s. 147-168
Dialog z islamem w nauczaniu papieża Pawła VI Sylwia Górzna s. 153-165
Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce Sylwia Górzna s. 211-225
„Religia i polityka. Zarys problematyki”, red. nauk. Piotr Burgoński, Michał Gierycz, Warszawa 2014 : [recenzja] Sylwia Górzna Piotr Burgoński (aut. dzieła rec.) Michał Gierycz (aut. dzieła rec.) s. 265-267
„Dzieci Abrahama. Dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Pawła II”, Sylwia Górzna, Słupsk 2013 : [recenzja] Adam Michałek Sylwia Górzna (aut. dzieła rec.) s. 294-299
Dyskurs katolicko-żydowski w dobie nowożytnej Sylwia Górzna s. 295-305
Dialog z judaizmem w nauczaniu papieża Franciszka Sylwia Górzna s. 516-535