Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 6
Dear Readers Adam Michałek s. 7
[Michael Louis Fitzgerald urodził się] s. 8
[Michael Louis Fitzgerald was born] s. 9
Od teologii lęku i uprzedzenia do teologii odwagi i dialogu : soborowa deklaracja „Nostra aetate” o islamie i muzułmanach Eugeniusz Sakowicz s. 10-28
Odkupieni w Jezusie Chrystusie? : soteriologia chrześcijańska wobec wyzwań islamu Krystian Kałuża s. 29-55
Działalność Rajmunda Llulla w Afryce Północnej (XIII i XIV wiek) : Początki dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego Rafał Hryszko s. 56-85
Współczesny meczet i jego symbolika : kontekst problemowy i historiograficzny Swietłana Czerwonnaja s. 86-111
Muzułmański personalizm czy indywidualizm? : próba antropologii Ibn’Arabiego Zbigniew Ambrożewicz s. 112-133
Szyici w Polsce na tle tatarskiej tradycji i polskich organizacji muzułmańskich Rafał Berger s. 134-153
Z dziejów islamu w Afryce Zachodniej Bara N’Diaye s. 154-172
Islam a Wiara Bahá’í : próba analizy komparatystycznej w kontekście fenomenologicznym Sergiusz Anoszko s. 173-190
Konstytucja Islamskiej Republiki Iranu : zagadnienia wyznaniowe Jerzy Nikołajew s. 191-212
Kościół i sekta w perspektywie współczesnej religijności Kazimierz Pierzchała s. 213-226
Quelle peut bien être la place de l’islam dans le plan de Dieu? François Bousquet s. 227-241
Regard sur les relations entre chrétiens et musulmans 50 ans après Nostra aetate Henri de La Hougue s. 242-255
Une Église au service de l’autre est une Église en mission : Présence chrétienne parmi les musulmans Eric Manhaeghe s. 256-274
L’islam, une religion d’ascendance abrahamique? Michel Younès s. 275-293
Unity in Diversity : The “Prophets” Mu ḥ ammad, Abraham and Jesus and the Islamo-Christian Dialogue Thomas Mooren s. 294-324
Interreligious Dialogue in Practice : Letter to a New Bishop Felix Körner s. 325-337
L’islam au Brésil : Des cases d’esclaves au cœur des grands centres urbains Karl-Heinz Arenz s. 338-356
L’islam en Afrique et ses enjeux pour le dialogue islamo-chrétien : Cas de la République Démocratique du Congo Josée Ngalula s. 357-375
Die muslimische Welt in Deutschland Joachim Nowak s. 376-397
Исламский фактор в истории многонационального региона Юрий Александрович Бабинов s. 398-412
L’Occident face au djihadisme islamique : Comment répondre? Eugène Lapointe s. 413-428
Approaches to Islam: faith, religion and politics Pandimakil G. Peter s. 429-448
«Dieu rêve d’unité. Les catholiques et les religions. Les leçons du dialogue. Entretiens avec Annie Laurent», Michaël Fitzgerald, Paris 2005 : [recenzja] François Bousquet Michaël Fitzgerald (aut. dzieła rec.) s. 449-451
«Mahomet. Histoire d’un Arabe. Invention d’un Prophète», Nagel Tilman, traduit de l’allemand par Jean-Marc Tétaz, Genève 2012 : [recenzja] José María Cantal Rivas Nagel Tilman (aut. dzieła rec.) Jean-Marc Tétaz (aut. dzieła rec.) s. 452-453
«Changer l’Islam. Dictionnaire des réformateurs musulmans des origines à nos jours», Malek Chebel, Paris 2013 : [recenzja] José María Cantal Rivas Malek Chebel (aut. dzieła rec.) s. 454-455
«L’Hospitalité divine. L’autre dans le dialogue des théologies chrétienne et musulmane, Colloquium salutis», Fadi Daou, Nayla Tabbara vol. 1, Études en sciences et théologie des religions, Marseille 2013 : [recenzja] José María Cantal Rivas Fadi Daou (aut. dzieła rec.) Nayla Tabbara (aut. dzieła rec.) s. 456-458
„Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej”, Michał Łyszczarz, Olsztyn – Białystok 2013 : [recenzja] Marek M. Dziekan Michał Łyszczarz (aut. dzieła rec.) s. 459-460
Sprawozdanie : Jubileuszowy XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce Aldona Maria Piwko s. 461-466
Sprawozdanie : Międzynarodowa konferencja z okazji 50. rocznicy „Ad gentes” Rzym, 21-23 kwietnia 2015 Franciszek Jabłoński s. 467-470