Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Nikołajew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Papieskie rozumienie wolności religijnej i godności osobistej więźniów Jerzy Nikołajew s. 170-188
Konstytucja Islamskiej Republiki Iranu : zagadnienia wyznaniowe Jerzy Nikołajew s. 191-212
Wolność sumienia i wyznania więźniów na Ukrainie : ujęcie prawne i socjologiczne Jerzy Nikołajew s. 211-234
Praktyki religijne Tatarów polskich na przykładzie obchodzenia święta Kurban Bajram Jerzy Nikołajew s. 235-252
Drugi synod diecezji siedleckiej : wybrane zagadnienia prawne i kanoniczne Jerzy Nikołajew s. 273-293
Zasada wolności religijnej w deklaracji „Dignitatis humanae” : wybrane zagadnienia prawno-wyznaniowe Jerzy Nikołajew s. 553-566