Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Actualité de la mission ad gentes en Europe Maurice Pivot s. 9-35
Negatywne zjawiska kulturowe kształtujące oblicze współczesnej Europy w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa” Paweł Szuppe s. 37-45
La foi vécue en milieu athée. Une lecture missiologique de Madeleine Delbrêl, «Athéismes et évangélisation»», Nouvelle Cité 2010, 285 p. Coll. «Vie des hommes» Rémy Kurowski s. 47-62
Le catholicisme en Pologne et ses particularités Józef Grzywaczewski s. 63-85
Tło intelektualno-duchowe i kulturowo-misyjne jezuitów polskich w XVII wieku Jan Konior s. 87-104
Andrzej Rudomina 盧安德 (1595-1631) - The Missionary and the Precursor of Dialogue Jan Konior s. 105-116
Symbolika rytualnych praktyk sufickiego bractwa Mawlawiyya Rafał Markowski s. 117-129
Mahomet w ujęciu tradycji chrześcijańskiej Aldona Maria Piwko s. 131-144
Guru Joga z Tapihritsą Jarosław Kotas s. 145-189
Realia pracy ewangelizacyjnej w Peru na przełomie XX i XXI wieku Tomasz Szyszka s. 191-228
Poszukiwanie grobu, identyfikacja szczątków i powtórny pogrzeb Mikołaja Kopernika Jacek Jezierski s. 229-237
Wychowawcza i edukacyjna funkcja Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie, na przykładzie działalności ekspozycyjnej w latach 2005–2010 Agata Lorenz s. 239-271
Moje odkrywanie Liberii (i Czadu) : od Ryszarda Kapuścińskiego do Marka Wojtasia Magdalena Maria Bukowiecka Marek Wojtaś s. 273-297
Sprawozdanie z sympozjum: „Jan Paweł II na Filipinach”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 13 maja 2011 roku Agata Buczkowska s. 299-301
„Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły”, Jacek Gniadek, Warszawa 2011 : [recenzja] Łukasz Gołota Jacek Gniadek (aut. dzieła rec.) s. 303-307
‘La misión católica durante los siglos XVI-XVII: contexto y texto’, Franz Helm, [b.m] Boliwia 2002 : [recenzja] Jan Konior Franz Helm (aut. dzieła rec.) s. 309-312
«Le dialogue interreligieux. Le christianisme face aux autres traditions», réd. François Bousquet, Henri de la Hougue, Paris 2009 : [recenzja] Jan Konior François Bousque (aut. dzieła rec.) Henri de la Hougue (aut. dzieła rec.) s. 313-318