Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 6
Dear Readers Adam Michałek s. 7
Pojęcie misji przed Soborem Watykańskim II Władysław Kowalak s. 8-25
Cyrylo-metodiańska ewangelizacja kultury Leonard Górka s. 26-39
Edukacja misjonarzy dla krajów protestanckich w Alumnacie Papieskim w Braniewie (1579–1798) Jan Wiśniewski s. 40-48
Dimensions of Indian Civilization – Outsiders’ part in it Christopher Becker SDS and John B. Hoffmann SJ and their contribution to promote tribal communities in India Paul B. Steffen s. 49-71
Rosyjska misja prawosławna w Japonii w czasach arcybiskupa Nikołaja (Kasatkina) s. 72-85
Werbiści a geneza dekretu „Ad gentes”86 Andrzej Miotk s. 86-116
Od „Ad gentes” do „Redemptoris missio” – cele i horyzonty misji Jan Górski s. 117-124
Opus Aid “Ad Gentes” For Missions Zbigniew Sobolewski s. 125-139
Misyjne impulsy papieża Franciszka Tomasz Szyszka s. 140-167
Osobowa więź z Jezusem źródłem entuzjazmu misyjnego Anna Miśkowiec s. 168-188
Inkulturacja sakramentu małżeństwa u ludu Jansi w Demokratycznej Republice Konga Kazimierz Szymczycha s. 189-204
Powrót teologii wyzwolenia w jej katolickim charakterze Jarosław Tomaszewski s. 205-224
Indygenizm jako aspekt latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia. Refleksja z perspektywy pracy misyjnej wśród Indian Paragwaju Dariusz J. Piwowarczyk s. 225-234
Honor i dyshonor w Janowej narracji Męki Pańskiej w świetle archeologii chrześcijańskiej Kazimierz Pierzchała s. 235-249
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1Kor 9,16c) : motywy przepowiadania u św. Pawła Szczepan Szpyra s. 250-262
Nowa ewangelizacja „ludów pochrześcijańskich” Paweł Rabczyński s. 263-280
Treści teologiczne w oblackim czasopiśmie „Mrówczy Ślad” (1968–1980), jego historia i funkcje Marcin Wrzos s. 281-303
Misje i dialog – soborowy dualizm? Eugeniusz Sakowicz s. 304-313
Chrystus i Kościół a inne religie Mariusz Maciak s. 314-327
Medytacja (nie)chrześcijańska a leczenie osób o zaburzeniach depresyjnych Marcin Niesporek s. 328-349
Chiński konwertyta John Wu (Wu Jingxiong 吳經熊 , 1899–1986) i jego duchowy dialog z religiami Chin Zbigniew Wesołowski s. 350-377
Redukcjonizm antropologiczny i jego konsekwencje Danuta Radziszewska-Szczepaniak s. 378-395
Charlesa Taylora rozumienie sekularyzacji Karol Jasiński s. 396-415
„Kościół katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo”, Walter Kasper, tłum. G. Rawski, Kraków 2014 : [recenzja] Leonard Górka Walter Kasper (aut. dzieła rec.) G. Rawski (tłum.) s. 416-420
„Ubóstwo”, Gerhard Ludwig Mueller, tłum. S. Śledziewski, Lublin 2014 : [recenzja] Jarosław Tomaszewski Gerhard Ludwig Mueller (aut. dzieła rec.) S. Śledziewski (tłum.) s. 421-425
“What is Islamic Philosophy?”, Roy Jackson, London – New York 2014 : [recenzja] Mariusz Rucki Roy Jackson (aut. dzieła rec.) s. 426-428
Sprawozdanie : Gnieźnieński Zjazd Misjologów Polskich (11-13 IX 2016) Adam Michałek s. 429-435
Sprawozdanie : Zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków: „Nadzwyczajne i nadprzyrodzone. Systematyczna perspektywa teologiczna fe - nomenów religijnych” (Świdnica-Wałbrzych, 12-14 IX 2016) Marek Adamczyk s. 436-441
Sprawozdanie : Inauguracja roku akademickiego 2016-2017 w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie (8 X 2016) Adam Michałek s. 442-446