Znaleziono 26 artykułów

Jan Konior

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wnioskowanie przez analogię i potrzeba jego rozwijania w edukacji matematycznej Jan Konior s. 67-77
Tło intelektualno-duchowe i kulturowo-misyjne jezuitów polskich w XVII wieku Jan Konior s. 87-104
Andrzej Rudomina 盧安德 (1595-1631) - The Missionary and the Precursor of Dialogue Jan Konior s. 105-116
Elementy metody czynnościowej w edukacji matematycznej : z przełożeniem na język działań praktycznych Jan Konior s. 123-138
Oś liczbowa i jej rola w nauczaniu szkolnym matematyki Jan Konior s. 131-143
"Niepowodzenia szkolne", oprac. Jan Łysek, Kraków 1998 : [recenzja] Jan Konior Jan Łysek (aut. dzieła rec.) s. 137-139
Historyczno-kulturowe źródła totalitaryzmu i antyindywidualizmu w Państwie Środka Jan Konior s. 147-162
Matteo Ricci SJ 利瑪竇 (1552-1610) - misjonarz Chin, prekursor dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego Jan Konior s. 191-210
Zrozumieć islam : od niepokoju do empatii Jan Konior s. 191-209
„Interreligiöser Dialog. Grundlagen – Erfah - rungen – Perspektiven“, Margret Bürgisser, Berno 2009 : [recenzja] Jan Konior Margret Bürgisser (aut. dzieła rec.) s. 207-209
“Unum ovile et unus pastor. La compagnia di Gesù e l’esperienza missionaria di padre Matteo Ricci in Cina, tra »reformatio Ecclesiae« e inculturazione del Vangelo”, Roberto Sani, Roma 2010 : [recenzja] Jan Konior Roberto Sani (aut. dzieła rec.) s. 211-214
«Confucius attendait-il Jésus-Christ?», Xavier Walter, Paris 2008 : [recenzja] Jan Konior Xavier Walter (aut. dzieła rec.) s. 221-224
“Matteo Ricci. Dieci capitoli di un uomo strano”, Wang Suna, Filippo Mignini, Macerata 2010 : [recenzja] Jan Konior Filippo Mignini Wang Suna (aut. dzieła rec.) s. 225-226
„Kto ma satori, ma wszystko. Daisetz Teitaro Suzuki (1870 - 1966) i jego anglojęzyczna prezentacja zenu”, Mariusz Rucki, Warszawa 2012 : [recenzja] Jan Konior Mariusz Rucki (aut. dzieła rec.) s. 256-258
„Apostoł Serca Jezusowego w Chinach. Andrzej Rudomina SJ (1595-1631)”, Jan Konior, Warszawa 2014 : [recenzja] Monika Miazek-Męczyńska Jan Konior (aut. dzieła rec.) s. 262-264
‘La misión católica durante los siglos XVI-XVII: contexto y texto’, Franz Helm, [b.m] Boliwia 2002 : [recenzja] Jan Konior Franz Helm (aut. dzieła rec.) s. 309-312
«Le dialogue interreligieux. Le christianisme face aux autres traditions», réd. François Bousquet, Henri de la Hougue, Paris 2009 : [recenzja] Jan Konior François Bousque (aut. dzieła rec.) Henri de la Hougue (aut. dzieła rec.) s. 313-318
“Mencius”, Philip J. Ivanhoe (ed.), translated by Irene Bloom, New York 2009 : [recenzja] Jan Konior Philip J. Ivanhoe (aut. dzieła rec.) Irene Bloom (tłum.) s. 329-332
«Chine-Europe-Amérique. Rencontres et échanges de Marco Polo à nos jours», Shenwen Li (réd.), Québec 2010 : [recenzja] Jan Konior Shenwen Li (aut. dzieła rec.) s. 333-338
‘On Friendship. One Hundred Maxims for a Chinese Prince, 交友論’, Matteo Ricci, tłum. Timothy Bilings, New York 2009 : [recenzja] Jan Konior Matteo Ricci (aut. dzieła rec.) Timothy Bilings (tłum.) s. 337-339
„Kościół katolicki a buddyzm. Propedeutyka dialogu”, Leonard Fic, Włocławek 2009 : [recenzja] Jan Konior Leonard Fic (aut. dzieła rec.) s. 341-346
„Zagadnienie »grzechu« w kulturze chińskiej”, Jan Konior, Kraków 2006 : [recenzja] Jerzy Lech Kontkowski Jan Konior (aut. dzieła rec.) s. 438-440
„Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII wieku – na przykładzie misji jezuickich”, Jan Konior, Kraków 2013 : [recenzja] Bogdan Lisiak Jan Konior (aut. dzieła rec.) s. 441-443
„Matteo Ricci SJ”, Jan Konior, Kraków 2013 : [recenzja] Bogdan Lisiak Jan Konior (aut. dzieła rec.) s. 444-446
„Ambasador chińskiego cesarza. Michał Boym SJ (1612- 1659). Misjonarz Dalekiego Wschodu”, Jan Konior, Warszawa 2013 : [recenzja] Monika Miazek-Męczyńska Jan Konior (aut. dzieła rec.) s. 447-449
„Rola i znaczenie chrześcijaństwa w historii i kulturze Chin (od nestorianizmu do czasów współczesnych)”, Jan Konior, Kraków 2014 : [recenzja] Barbara Stelingowska Jan Konior (aut. dzieła rec.) s. 450-452