Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 5
Dear Readers Adam Michałek s. 6
Religie na Bałkanach ze szczególnym uwzględnieniem islamu – szkic historyczny Magdalena Ickiewicz-Sawicka s. 7-19
Nembutsu w interpretacji Daisetza Teitaro Suzukiego (1870-1966) Mariusz Rucki s. 20-33
Michał Piotr Boym i Jan Mikołaj Smogulecki – dwie jezuickie drogi do Państwa Środka Monika Miazek-Męczyńska s. 34-45
Analiza biblijnych odniesień w genezie ludu Ewe na podstawie przekazów ustnych o królu Agokoli Edward Sito s. 46-63
Mystères «blasphématoires» de Bardesane Izabela Jurasz s. 64-90
Buberowska krytyka „Boga filozofów” Karol Jasiński s. 91-109
Kościół w Libanie Marcin Imach s. 110-127
Męczennicy – werbiści z Pieniężna Alfons Augustyn Labudda s. 128-155
Organizacje ekumeniczne wobec współczesnych prześladowań chrześcijan Piotr Kopiec s. 156-169
Papieskie rozumienie wolności religijnej i godności osobistej więźniów Jerzy Nikołajew s. 170-188
Sto lat werbistów w Indonezji Józef Glinka s. 189-274
«La femme, le prêtre et Dieu. Au cœur du mystère intime de l’Église», Madeleine Delbrêl, Paris 2011 : [recenzja] Remigiusz Kurowski Madeleine Delbrêl (aut. dzieła rec.) s. 275-285
„Polskie misjonarki i misjonarze w Afryce”, Jarosław Różański, Warszawa 2012 : [recnezja] Eugeniusz Sakowicz Jarosław Różański (aut. dzieła rec.) s. 286-289
„Ekshumacja.Przewijanie zwłok w plemieniu Betsileo na Madagaskarze”, Józef Niesyto, Toruń - Sudbury 2013 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Józef Niesyto (aut. dzieła rec.) s. 290-295
„Białoruś. Miłość i marazm”, Hanna Kondratiuk, Białystok 2013 : [recenzja] Joanna Dworzecka Hanna Kondratiuk (aut. dzieła rec.) s. 296-302
„Zbawienie człowieka w świecie kreowanym przez media. Głos pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce”, Paweł Maciaszek, Częstochowa 2013 : [recenzja] Wojciech Juszkiewicz Paweł Maciaszek (aut. dzieła rec.) s. 303-307
Sprawozdanie z wystawy Kanak, l’Art est une Parole Barbara Łysik s. 308-310