Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Dialog z tradycyjnymi religiami Afryki w nauczaniu biskupów afrykańskich i episkopatu kongijskiego w latach 1969-2000 Kazimierz Szymczycha s. 9-30
«Incarnation et Libération» : L’écho du Concile Vatican II en Amazonie brésilienne Karl-Heinz Arenz George Alexandre Barbosa de Vasconcelos s. 31-58
Recepcja myśli szkoły lowańskiej w dekrecie "Ad gentes" Barbara Łysik s. 59-72
Permanentná výzva pre laikov v poslaní pre dobro sveta : Dekrét Druhého vatikánskeho koncilu Apostolicam actuositatem Jozef Jurko s. 73-91
Historia ewangelizacji Charcas (Boliwia) w XVI - XVIII wieku Tomasz Szyszka s. 92-122
Działalność purytańskiego misjonarza Johna Eliota wśród Indian Nowej Angli Piotr Stawiński s. 123-133
Rozwój chrześcijaństwa na terenie Sudanu i Sudanu Południowego : geneza dążeń niepodległościowych Karolina Dudek s. 134-149
L’istituto pastorale d’AMECEA Gaba : Luogo e spazio per l’edificazione di una prassi e teologia pastorale africana Paul Benedikt Steffen s. 150-180
Integracja kulturowa Palestyńczyków w Polsce Ida Schabieńska s. 181-214
Małżeństwo i rodzina w hinduizmie Aldona Maria Piwko s. 215-239
Kontext als Grundlage für Kommunikation in Afrika Jacek Jan Pawlik s. 240-254
Imperium Romanum - jego rozkwit i upadek w ujęciu Sydoniusza Apolinarego Józef Grzywaczewski s. 255-272
Drugi synod diecezji siedleckiej : wybrane zagadnienia prawne i kanoniczne Jerzy Nikołajew s. 273-293
„Dzieci Abrahama. Dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Pawła II”, Sylwia Górzna, Słupsk 2013 : [recenzja] Adam Michałek Sylwia Górzna (aut. dzieła rec.) s. 294-299
„Świadomość międzykulturowa. Od militaryzacji antropologii do antropologizacji wojska”, Hanna Schreiber, Warszawa 2013 : [recenzja] Jacek Jan Pawlik Hanna Schreiber (aut. dzieła rec.) s. 300-305
„Spór o determinizm geograficzny”, Jarosław Mikołajec, Gliwice 2013 : [recenzja] Adam Michałek Jarosław Mikołajec (aut. dzieła rec.) s. 306-309