Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 7
Dear Readers Adam Michałek s. 8
Historia Domu Misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem okresu Trzeciej Rzeszy Jerzy Skrabania s. 9-48
Absolwenci Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie w liczbach Waldemar Wesoły s. 49-58
L’évangélisation dans les missions jésuites en Amazonie Portugaise au XVII e siècle Karl-Heinz Arenz s. 59-87
Historia ewangelizacji królestwa Quito Tomasz Szyszka s. 89-123
Losy misji chińskiej biskupa Theodora Shu (1952–1959) w świetle jego korespondencji Andrzej Miotk s. 125-141
Émergence de la mission ad gentes en Belgique Eric Manhaeghe s. 143-159
La mission en France selon la «Lettre des évêques aux catholiques de France» (1996) et ses prolongements Marie-Hélène Robert s. 161-172
Trzeci sektor jako jeden ze współczesnych „arveopagów” : wyzwania i zagrożenia Jacek Gniadek s. 173-189
Zrozumieć islam : od niepokoju do empatii Jan Konior s. 191-209
Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce Sylwia Górzna s. 211-225
Badania nad tradycyjnymi religiami Afryki Zachodniej i Centralnej Eugeniusz Sakowicz s. 227-245
Charakterystyka wybranych teorii pochodzenia ofiary Jarosław Chochoł s. 247-261
Posłannictwo obrazu dzieciństwa w twórczości ks. Jerzego Szymika Piotr Skowronek s. 263-285
Czy islam jest dziś „znakiem czasu”? : profesorem Eugeniuszem Sakowiczem rozmawiają Grzegorz Krupa Eugeniusz Sakowicz Jacek Zieliński s. 287-295
Sprawozdanie z sesji: „Badania religiologiczne w Polsce”, Katedra Historii i Etnologii Religii KUL (Lublin 25 października 2010) Adam Michałek s. 297-301
Sprawozdanie z sesji: „Kościół i meczet. Miejsca świętowania chrześcijan i muzułmanów”, Wydział Teologii Bobolanum (Warszawa, 20 listopada 2010) Aldona Maria Piwko s. 303-305
Sprawozdanie z konferencji: „Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych” (Dom Misyjny SVD, Nysa, 16-19 czerwca 2010) Leonard Łukaszuk s. 307-312
Sprawozdanie z konferencji: «Journées d’Arras» (Madryt, 25-29 maja 2010) Stanisław Grodź s. 313-315
„Mircea Eliade w Polsce. Recepcja religioznawczo-kulturowa”, Beata Skarżyńska, Warszawa 2009 : [recenzja] Władysław Kowalak Beata Skarżyńska (aut. dzieła rec.) s. 317-321
‘The »inclusive pluralism« of Jacques Dupuis. Its contribution to a Christian theology of religions and its relevance to the South African interreligious context’, Christopher Grzelak Lublin 2010 ; „Wielki Mistrz Lao Tsy i Mała Teresa z Lisieux”, Wiktor Chmielarczyk, Lublin 2010, 99 s. : [recenzja] Aldona Maria Maroa Wiktor Chmielarczyk (aut. dzieła rec.) Christopher Grzelak (aut. dzieła rec.) s. 323-327
“Mencius”, Philip J. Ivanhoe (ed.), translated by Irene Bloom, New York 2009 : [recenzja] Jan Konior Philip J. Ivanhoe (aut. dzieła rec.) Irene Bloom (tłum.) s. 329-332
«Chine-Europe-Amérique. Rencontres et échanges de Marco Polo à nos jours», Shenwen Li (réd.), Québec 2010 : [recenzja] Jan Konior Shenwen Li (aut. dzieła rec.) s. 333-338
„Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły”, Jacek Gniadek, Warszawa 2011 : [recenzja] Józef Zabielski Jacek Gniadek (aut. dzieła rec.) s. 339-345