Znaleziono 20 artykułów

Józef Grzywaczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezus Chrystus w ujęciu modernistycznym : nieudana próba dialogu teologa z naukami ścisłymi Józef Grzywaczewski s. 13-40
Wizja Boga w chrześcijaństwie i w islamie według Jana Damasceńskiego Józef Grzywaczewski s. 39-57
Le catholicisme en Pologne et ses particularités Józef Grzywaczewski s. 63-85
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Tadeusz Kołosowski s. 89-95
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Józef Grzywaczewski Tadeusz Kołosowski Leon Nieścior s. 115-124
Christianity of Gaul According to Sidonius Apollinaris (c. 430-486) Józef Grzywaczewski s. 127-144
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur Marek Starowieyski s. 133-143
Agape podstawą oglądu mistycznego według Klemensa Aleksandryjskiego Józef Grzywaczewski s. 135-141
Wiodąca rola Słowa Bożego w kontemplacyjnym obcowaniu z Bogiem według Klemensa Aleksandryjskiego Józef Grzywaczewski s. 145-153
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski Jerzy Wojtczak s. 145-152
Cechy kontemplacji chrześcijańskiej w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego Józef Grzywaczewski s. 161-171
Modernistyczna koncepcja tradycji chrześcijańskiej : od chrześcijaństwa poprzez katolicyzm ku religii ludzkości Józef Grzywaczewski s. 163-186
Biuletyn polonijny Józef Grzywaczewski Eugeniusz Sakowicz Krzysztof Tyliszczak Leszek Wątróbski s. 163-196
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Stanisław Kalinkowski Bronisław Kądziela Marek Starowieyski s. 165-177
Biuletyn polonijny Józef Grzywaczewski Eugeniusz Sakowicz s. 173-196
Pojęcie kontemplacji u Klemensa Aleksandryjskiego Józef Grzywaczewski s. 210-222
«La religion catholique en Pologne dans le contexte des autres pays d’Europe», Józef Grzywaczewski, Lublin 2012 : [recenzja] Grzegorz Jaśkiewicz Józef Grzywaczewski (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Józef Tadeusz Milik (1922-2006) Józef Grzywaczewski s. 235-243
Imperium Romanum - jego rozkwit i upadek w ujęciu Sydoniusza Apolinarego Józef Grzywaczewski s. 255-272
"Appointing Bishops in the First Centuries", Józef Grzywaczewski, Lublin 2013 : [recenzja] Jerzy Lewandowski Józef Grzywaczewski (aut. dzieła rec.) s. 324-326