Znaleziono 8 artykułów

Leon Nieścior

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Symbolika pięknych stóp zwiastunów Dobrej Nowiny (Iz 52,7; Rz 10, 15) w interpretacji łacińskich Ojców Kościoła Leon Nieścior s. 11-27
Ocena moralna sfery popędowej w nauce Ewagriusza z Pontu o naturze ludzkiej Leon Nieścior s. 39-53
Interpretacja Łk 22,36 Nila z Ancyry na tle starożytnej egzegezy Leon Nieścior s. 113-124
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Józef Grzywaczewski Tadeusz Kołosowski Leon Nieścior s. 115-124
"Ojciec Marian Żelazek SVD, Ojciec Trędowatych", red. Tomasz Szyszko, Warszawa 2008 : [recenzja] Leon Nieścior Tomasz Szyszko (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Great Persecutions and the Reconciliation of the Lapsi", Joseph Grzywaczewski, Warszawa 2015 : [recenzja] Leon Nieścior Joseph Grzywaczewski (aut. dzieła rec.) s. 203-208
Cierpienie sprawiedliwego w „Komentarzu do Księgi Hioba” św. Jana Chryzostoma Leon Nieścior s. 211-230
Psalmy w procesie wewnętrznej ewangelizacji chrześcijanina : metoda antyrretyczna Ewagriusza z Pontu Leon Nieścior s. 243-251