Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 6
Dear Readers Adam Michałek s. 7
Que nous arrive-t-il avec l'islam dans le monde d'aujourd'hui? François Jourdan s. 8-22
Da'wa - dynamika procesów islamizacyjnych we współczesnej Europie : wybrane zagadnienia Adam Wąs s. 23-37
Rewolucja islamska w Iranie - przyczyny, przebieg, konsekwencje Sylwia Mazurek s. 35-55
Kalifat i współczesna próba jego reaktywacji Witold Psurek s. 56-68
Wilfred Cantwell Smith i działalność Instytutu Badań Islamu (McGill University) Piotr Stawiński s. 69-78
Miejsca święte i pielgrzymkowe w islamie sufickim i szyickim Mariusz Maciak s. 79-95
Musulmans et chrétiens: le dialogue est-il encore possible? Jean-René Milot s. 96-113
Hospitalité divine : vers une rencontre possible entre chretiens et musulmans Rémy Kurowski s. 114-138
Islam wobec judaizmu i chrześcijaństwa - perspektywa Koranu Tomasz Stefaniuk s. 139-160
Koran o Trójcy Świętej Robert Maszkowski s. 161-174
Wspólnoty chrześcijan Smyrny, Efezu i Laodycei żyjące pośród muzułmanów Maciej Sokołowski s. 175-194
Obraz Boga islamu w interpretacji polskich publikacji katolickich Magdalena Rzym s. 195-215
Biblia Arabica : inkulturacyjna działalność Kościoła w XVII wieku Marek A. Rostkowski s. 216-223
Rahma i miłosierdzie - (nie)adekwatność pojęć Beata Abdallah-Krzepkowska s. 224-237
Dzień zgromadzenia w islamie a świętowanie chrześcijańskiej niedzieli Barbara Łysik s. 238-255
Funkcje i treści misjograficzne polskiej międzywojennej beletrystyki misyjnej : wydawnictwa Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Marcin Wrzos s. 256-276
Religia w państwie demokratycznym Karol Jasiński s. 277-296
Religia w państwie demokratycznym Karol Jasiński s. 277-296
Światowa Rada Kościołów wobec globalnej nędzy i cierpienia Piotr Kopiec s. 297-308
Metafora i piękno w "Iliadzie" Homera Wacław Grzybowski s. 309-324
Bóg - mój bliski nieznajomy Weronika Sopala s. 325-331
"Znaczenie trzech pierwszych synodów limskich dla ewangelizacji misyjnej Indian Guarani na przykładzie redukcji jezuickich w prowincji paragwajskiej w latach 1604 - 1767", Janusz Brzozowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Tomasz Błaszczyk Janusz Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 332-336
"La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. Nuevas perspectivas para la catequesis en América latina y El Caribe", Conferencia Episcopal del Uruguay - Departamento de catequess (DECAT), Uruguay 2015 : [recenzja] Jarosław Tomaszewski s. 337-339
"Uchodźcy w Kościele", Damian Cichy, Lublin 2016 : [recenzja] Wojciech Necel Damian Cichy (aut. dzieła rec.) s. 340-342
"Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim (1917 - 1927), Kamila Pawełczyk-Dura, Lublin 2014 : [recenzja] Mariusz Maszkiewicz Kamila Pawełczyk-Dura (aut. dzieła rec.) s. 343-346