Znaleziono 3 artykuły

Jozef Jurko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spolupútnici druhej polovice 20. stornia - sv. Ján Pavol II. a Boží služobník Štefan Wyszyński Jozef Jurko s. 25-40
Permanentná výzva pre laikov v poslaní pre dobro sveta : Dekrét Druhého vatikánskeho koncilu Apostolicam actuositatem Jozef Jurko s. 73-91
Islam in Slovakia in interreligious dialogue Jozef Jurko s. 222-239