Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drodzy Czytelnicy Adam Michałek s. 5
Dear Readers Adam Michałek s. 6
Kilka uwag na temat idei prawdy w klasycznych Chinach : część pierwsza:rozważania metodyczno-metodologiczne Zbigniew Wesołowski s. 7-34
Konflikt – dialog – mediacja Monika Nakielska s. 35-49
Le décret "Ad gentes" comme vade-mecum de la Nouvelle Évangélisation Maurice Pivot s. 50-72
«Il Melanesian Institute» – la sua Missione e il suo ministero pastorale e sociale Paul Benedikt Steffen s. 73-116
The Liturgy of the Hours in the Life of the Church Paweł Maciaszek s. 117-133
Obraz śląskiej religijności na podstawie zachowanych źródeł historycznych parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie od 1728 do dziś Monika Witek s. 134-151
Tolerancja mieszkańców dzielnic warszawskich wobec obiektów religijnych w przestrzeni miasta Małgorzata Osas s. 152-187
Hoodoo - między magią a religią Ewelina Marta Mączka s. 188-203
Muzułmańskie prawo rodzinne : sposoby rozwiązania małżeństwa w islamie oraz zasady dziedziczenia majątku Aldona Maria Piwko s. 204-234
Praktyki religijne Tatarów polskich na przykładzie obchodzenia święta Kurban Bajram Jerzy Nikołajew s. 235-252
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1Kor 9,16). Audycje emitowane na antenie Radia eM 107,6 FM”, Jan Górski, Katowice 2013 : [recenzja] Barbara Łysik Jan Górski (aut. dzieła rec.) s. 253-255
„Kto ma satori, ma wszystko. Daisetz Teitaro Suzuki (1870 - 1966) i jego anglojęzyczna prezentacja zenu”, Mariusz Rucki, Warszawa 2012 : [recenzja] Jan Konior Mariusz Rucki (aut. dzieła rec.) s. 256-258
„Religia w stosunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy Instytutu Sto - sunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD)”, Anna M. Solarz, red. naukowa Hanna Schreiber, Warszawa 2012 : [recenzja] Adam Michałek Hanna Schreiber (aut. dzieła rec.) Anna M. Solarz (aut. dzieła rec.) s. 259-264